Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací z úředních desek. Je výsledkem diskuze jak s poskytovateli dat o úředních deskách, tak s tvůrci aplikací, které s těmito daty pracují. Norma je ilustrována příklady dat z úředních desek ve formátu JSON-LD [[JSON-LD11]] a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Data z úředních desek lze publikovat v různých úrovních detailu, podle toho co umožňují systémy poskytovatele obsahující zdrojová data. Aby ovšem byla publikovaná data alespoň nějak použitelná, je třeba je publikovat alespoň v minimálním rozsahu. Ten zahrnuje identifikátor úřední desky ve formě IRI, stránku úřední desky, organizaci, která úřední desku provozuje, identifikátor informace ve formě IRI, URL informace ke stažení, název, datum vyvěšení a datum relevance, tj. plánovaného sejmutí.

Model úředních desek
Model informace na úřední desce. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc a třídy Digitální objekt.

Změny od vydání

Od vydání této OFN došlo k následujícím opravám, které byly provedeny v rámci stávající verze:

2022-01-31: Podpora pro provozovatele typu "OVM bez IČO"
Byla přidána podpora pro provozovatele úředních desek, kteří jsou Orgány veřejné moci, ale nemají IČO.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis informace na úřední desce. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit v datech, její název, datový typ, popis a příklad.

Úřední deska

Tato třída reprezentuje úřední desku. Může jít o její jednu část v případě, že jedna organizace má úřední desku rozdělenou na více částí (např. na více url). Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Stránka úřední desky

Vlastnost
stránka
Typ
URL
Jméno
URL stránky úřední desky
Popis
URL stránky úřední desky
Příklad
https://example.com/uredni_deska

Vazba: Provozovatel

Vazba
provozovatel
Typ
Osoba nebo Orgán veřejné moci
Jméno
Provozovatel
Popis
Provozovatel úřední desky

Vazba: Umístění

Vazba
umístění
Typ
Umístění
Jméno
Umístění úřední desky
Popis
Místo, na kterém je úřední deska veřejně přístupná.

Vazba: Informace

Vazba
informace
Typ
Informace
Jméno
Informace
Popis
Informace, která je vyvěšena na úřední desce.

Informace na úřední desce

Tato třída reprezentuje samotnou informaci na úřední desce. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Digitální objekt, která je specifikována otevřenou formální normou Digitální objekty.

Vyvěšení

Vlastnost
vyvěšení
Typ
Časový okamžik
Jméno
Vyvěšení
Popis
Časový okamžik vyvěšení informace na úřední desce.

Schválení

Vlastnost
schválení
Typ
Časový okamžik
Jméno
Schválení
Popis
Okamžik vydání/schválení informace.

Relevantní do

Vlastnost
relevantní_do
Typ
Časový okamžik
Jméno
Relevantní do
Popis
Okamžik, do kterého je informace relevantní.

Číslo jednací

Vlastnost
číslo_jednací
Typ
Řetězec
Jméno
Číslo jednací
Popis
Číslo jednací informace.
Příklad
OV/666/18 Tisj

Spisová značka

Vlastnost
spisová_značka
Typ
Řetězec
Jméno
Spisová značka
Popis
Spisová značka spisu, ve kterém je zapsána informace vyvěšená na úřední desce.
Příklad
OV/13/2018-Tisj

Revize

Vlastnost
revize
Typ
Řetězec
Jméno
Revize
Popis
Označení revize/verze informace.
Příklad
20180101

Vazba: Subjekt

Vazba
subjekt
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Subjekt
Popis
Subjekt informace.

Vazba: Umístění

Vazba
umístění
Typ
Umístění
Jméno
Umístění
Popis
Umístění, kterého se informace týká.

Vazba: Další dokument

Vazba
dokument
Typ
Digitální objekt
Jméno
Další dokument
Popis
Další dokument informace (např. příloha).

Vazba: Agenda

Vazba
agenda
Typ
Agenda
Jméno
Agenda
Popis
Agenda informace.

Agenda informace

Tato třída reprezentuje agendy, kategorie, správní činnosti, pod které spadá informace. U této třídy je možné použít vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace informace na úřední desce v různých úrovních detailu. Datové schéma, které je použito v příkladech, lze přímo použít a zahrnout do publikačních plánů, případně rozšířit dle vlastních potřeb.

Jednoduchá informace

V prvním příkladu je ukázána informace na úřední desce v minimálním rozsahu. Ačkoliv jsou všechny atributy nepovinné, bez těchto základních atributů publikace dat prakticky ztrácí smysl, jelikož by je nebylo jak použít.

Jednoduchá informace s přidanými vlastními atributy

Do schémat si lze v případě potřeby přidávat další atributy. V následujících příkladech je nad rámec normy přidán atribut odbor.

Více informací - úřední deska

V minulých příkladech byla vždy ukázána jedna informace na úřední desce. Typicky bude ale úřední deska obsahovat více informací.

Komplexní informace

Různé informace na jedné úřední desce mohou obsahovat různé množství informací. Některé mohou být jednoduché a některé mohou obsahovat velké množství informací, např. o původním autorovi informace nebo o místě, kterého se informace týká.

Předpřipravená metadata

Tato sekce obsahuje odkaz na vzorový metadatový záznam datové sady použitelný pro registraci datové sady do Národního katalogu otevřených dat. Registrace pomocí tohoto předpřipraveného záznamu umožní vyhledávat podobné datové sady publikované dle této otevřené formální normy.

Pro zajištění nalezitelnosti datové sady v NKOD řádně vyplňte metadatový záznam datové sady. Jak ukazuje předpřipravený záznam, pro registraci datové sady s úřední deskou v NKOD vyplňte kromě povinných údajů zejména

  1. URL této OFN a její aktuální verze, tj. https://ofn.gov.cz/úřední-desky/ a https://ofn.gov.cz/úřední-desky/2021-07-20/ do položky Odkaz na specifikaci
  2. JSON schéma definované touto OFN jako Odkaz na strojově čitelné schéma souboru ke stažení u JSON-LD distribuce datové sady