Abstrakt

Tento dokument je sdílenou specifikací pro adresy pro použití v otevřeých formálních normách ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Specifikace je ilustrována příklady dat ve formátech JSON-LD [[json-ld11]] a tedy i JSON [[ECMA-404]], XML [[xml]] a CSV [[rfc4180]].

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé položky, které lze použít k určení adresy v poskytovaných datech. Příkladem může být adresa místa konání akce či adresa sídla organizace. Adresa v této OFN je z definice adresou dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Adresa slouží k určení místa v poskytovaných datech pomocí identifikátoru z RÚIAN ve formě IRI. Pouze pokud identifikátor ve formě IRI není k dispozici, lze použít určení místa pomocí strukturovaných položek částí adresy ideálně pomocí identifikátorů v podobě IRI, nebo textově. V nejhorším případě pouze volným textem v souladu s Přílohou č. 1 k vyhlášce 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí). V každém případě musí být adresní místo v ČR určeno jednoznačně (§ 29 písm. h) zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech).

Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor ve formě IRI, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Tato otevřená formální norma také popisuje mapování jednotlivých položek adresy na ISA2 Core Location Vocabulary.

V České republice funguje základní registr obsahující identifikátory pro, mimo jiné, všechna adresní místa, již od roku 2012. Je jím Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) spravovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK). Pro specifikaci konkrétního adresního místa v České republice se tedy použije IRI adresního místa z tohoto registru, např. https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/16135661, které adresní místo jednoznačně určuje. Tato IRI jsou specifikována Metadatovým profilem ČR verze 4.0.

Adresa

Adresou v této OFN označujeme určení místa v poskytovaných datech za použití identifikátorů z RÚIAN. Příkladem může být místo konání akce či sídlo organizace. Tato třída odpovídá třídě Address z ISA2 Core Location Vocabulary. Způsob identifikace adresy je pro účely této OFN rozdělen do 4 kategorií:

  1. Identifikátor adresního místa
  2. Adresní prvky definující adresu dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  3. Doplňující prvky adresy
  4. Zápis adresy volným textem

Identifikátor adresního místa

V této sekci je definováno vyjádření adresy identifikátorem adresního místa z RÚIAN. Pokud identifikátor adresního místa existuje, měl by být k vyjádření adresy použit pouze on. Kód adresního místa je možné dohledat v aplikaci Veřejný dálkový přístup (podle návodu v sekci Získání IRI adresního místa).

Adresní místo
Vlastnost
adresní_místo
Typ
IRI
Jméno
Adresní místo
Popis
Adresní místo ve formě IRI.
Význam

Vlastnost adresní_místo je definována v sémantickém slovníku pojmů jako adresní místo vztahem inverzním k následujícímu:

Adresní místomá adresuAdresa

Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/16135661

Adresní prvky definující adresu dle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech

V této sekci je definována reprezentace adresy pomocí identifikátorů nebo názvů územních prvků definovaných jako součást adresy dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Vyjádření adresy pomocí těchto prvků je možné, pokud pro danou adresu není identifikátor adresního místa ve formě IRI dostupný.

Obec nebo vojenský újezd
Vlastnost
obec
Typ
IRI
Jméno
Obec nebo vojenský újezd
Popis
Obec nebo vojenský újezd ve formě IRI.
Význam

Vlastnost obec je definována v sémantickém slovníku pojmů jako vazba adresy na jeden z prvků území obce nebo území vojenského újezdu následovně:

Adresamá přiřazené území obceúzemí obce

Adresamá přiřazené území vojenského újezduúzemí vojenského újezdu

Není-li možné rozlišit, zda se jedná o obec nebo vojenský újezd, pak je možné vlastnost obec v sémantickém slovníku pojmů definovat jako území obce nebo vojenského újezdu následovně:

Adresamá přiřazené území obce nebo vojenského újezduúzemí obce nebo vojenského újezdu

Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/obec/502235
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/obec/545422
Část obce
Vlastnost
část_obce
Typ
IRI
Jméno
Část obce
Popis
Část obce ve formě IRI.
Význam

Vlastnost část_obce je definována v sémantickém slovníku pojmů jako část obce následovně:

Adresamá přiřazenou část obcečást obce

Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/cast-obce/40151
Katastrální území
Vlastnost
katastrální_území
Typ
IRI
Jméno
Katastrální území
Popis
Katastrální území ve formě IRI. Uvádí se v hlavním městě Praze v kombinaci s Městským obvodem v hlavním městě Praze místo části obce.
Význam

Vlastnost katastrální_území je definována v sémantickém slovníku pojmů jako katastrální území následovně:

Adresamá přiřazené katastrální územíkatastrální území

Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/katastralni-uzemi/622052
Městský obvod v hlavním městě Praze
Vlastnost
mop
Typ
IRI
Jméno
Městský obvod v hlavním městě Praze
Popis
Městský obvod v hlavním městě Praze ve formě IRI. Uvádí se v hlavním městě Praze v kombinaci s katastrálním územím místo části obce.
Význam

Vlastnost mop je definována v sémantickém slovníku pojmů jako území městského obvodu v hlavním městě Praze následovně:

Adresamá přiřazené území městského obvodu v hlavním městě Prazeúzemí městského obvodu v hlavním městě Praze

Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/mop/60
Ulice
Vlastnost
ulice
Typ
IRI
Jméno
Ulice
Popis
Ulice ve formě IRI. Uvádí se v obcích se zavedenou uliční sítí.
Význam

Vlastnost ulice je definována v sémantickém slovníku pojmů jako ulice nebo jiné veřejné prostraství následovně:

Adresamá přiřazenou uliciulice nebo jiné veřejné prostranství

Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/ulice/75523
Název obce nebo vojenského újezdu
Vlastnost
název_obce
Typ
Text
Jméno
Název obce nebo vojenského újezdu
Popis
Název obce nebo vojenského újezdu.
Význam

Vlastnost název_obce je definována v sémantickém slovníku pojmů jako má název obce nebo vojenského újezdu následovně:

Adresamá název obce nebo vojenského újezdu

Příklad
Hradiště
Název části obce
Vlastnost
název_části_obce
Typ
Text
Jméno
Název části obce
Popis
Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt. Tato vlastnost odpovídá vlastnosti addressArea z ISA2 Core Location Vocabulary.
Význam

Vlastnost název_části_obce je definována v sémantickém slovníku pojmů jako má název části obce následovně:

Adresamá název části obce

Příklad
Bojanovice
Název katastrálního území
Vlastnost
název_katastrálního_území
Typ
Text
Jméno
Název katastrálního území.
Popis
Název katastrálního území, který je vyplněn pouze v Praze v kombinaci s názvem městského obvodu Prahy místo části obce. Tato vlastnost odpovídá vlastnosti addressArea z ISA2 Core Location Vocabulary.
Význam

Vlastnost název_katastrálního_území je definována v sémantickém slovníku pojmů jako má název katastrálního území následovně:

Adresamá název katastrálního území

Příklad
Bojanovice
Název městského obvodu v hlavním městě Praze
Vlastnost
název_mop
Typ
Text
Jméno
Název městského obvodu v hlavním městě Praze
Popis
Název městského obvodu v hlavním městě Praze, který je vyplněn pouze v Praze v kombinaci s názvem katastrálního území místo části obce. Tato vlastnost odpovídá vlastnosti addressArea z ISA2 Core Location Vocabulary.
Význam

Vlastnost název_mop je definována v sémantickém slovníku pojmů jako má název městského obvodu v hlavním městě Praze následovně:

Adresamá název městského obvodu v hlavním městě Praze

Příklad
Praha 6
Název ulice
Vlastnost
název_ulice
Typ
Text
Jméno
Název ulice
Popis
Název ulice, na kterou je navázáno adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenou uliční síť. Tato vlastnost odpovídá vlastnosti thoroughfare z ISA2 Core Location Vocabulary.
Význam

Vlastnost název_ulice je definována v sémantickém slovníku pojmů jako má název ulice následovně:

Adresamá název ulice

Příklad
Járy Cimrmana
Číslo domovní
Vlastnost
číslo_domovní
Typ
Celé číslo
Jméno
Číslo domovní
Popis
Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle typu čísla domovního. V případě uvedení čísla domovního musí být vyplněn i jeho typ. Hodnota této vlastnosti odpovídá vlastnosti locatorDesignator z ISA2 Core Location Vocabulary.
Význam

Vlastnost číslo_domovní je definována v sémantickém slovníku pojmů jako má číslo domovní následovně:

Adresamá číslo domovní

Příklad
12
Typ čísla domovního
Vlastnost
typ_čísla_domovního
Typ
Řetězec
Jméno
Typ čísla domovního
Popis
Typ čísla domovního, může nabývat hodnot: č.p. - číslo popisné stavebního objektu č.ev. - číslo evidenční stavebního objektu. V případě uvedení domovního čísla je vyplnění jeho typu nutností k jednoznačné identifikaci adresy. Hodnota této vlastnosti odpovídá vlastnosti locatorDesignator z ISA2 Core Location Vocabulary.
Význam

Vlastnost typ_čísla_domovního je definována v sémantickém slovníku pojmů jako typ čísla domovního následovně:

Adresatyp čísla domovního

Příklad
č.ev.
Číslo orientační
Vlastnost
číslo_orientační
Typ
Celé číslo
Jméno
Číslo orientační
Popis
Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci ulice. Hodnota této vlastnosti odpovídá vlastnosti locatorDesignator z ISA2 Core Location Vocabulary.
Význam

Vlastnost číslo_orientační je definována v sémantickém slovníku pojmů jako číslo orientační následovně:

Adresačíslo orientační

Příklad
1
Znak čísla orientačního
Vlastnost
znak_čísla_orientačního
Typ
Řetězec
Jméno
Znak čísla orientačního
Popis
Znak čísla orientačního. Je uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen. Tato položka nedává smysl bez současného vyplnění čísla orientačního. Hodnota této vlastnosti odpovídá vlastnosti locatorDesignator z ISA2 Core Location Vocabulary.
Význam

Vlastnost znak_čísla_orientačního je definována v sémantickém slovníku pojmů jako znak čísla orientačního následovně:

Adresaznak čísla orientačního

Příklad
a
PSČ
Vlastnost
psč
Typ
Řetězec
Jméno
PSČ
Popis
Poštovní směrovací číslo. Tato vlastnost odpovídá vlastnosti postCode z ISA2 Core Location Vocabulary.
Význam

Vlastnost psč je definována v sémantickém slovníku pojmů jako poštovní směrovací číslo následovně:

Adresapoštovní směrovací číslo

Příklad
37001

Doplňující prvky adresy

Tato sekce obsahuje atributy vyjádření adresy, které nejsou součástí adresy podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zde uvedené prvky slouží k upřesnění adresy, která nemá dostupný kód adresního místa.

Vyšší územní samosprávní celek
Vlastnost
vúsc
Typ
IRI
Jméno
Vyšší územní samosprávní celek
Popis
Vyšší územní samosprávní celek ve formě IRI.
Význam

Vlastnost vúsc je definována v sémantickém slovníku pojmů jako území vyššího územního samosprávního celku následovně:

Adresavyšší územní samosprávní celekúzemí vyššího územního samosprávního celku

Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/vúsc/35
Okres
Vlastnost
okres
Typ
IRI
Jméno
Okres
Popis
Okres ve formě IRI.
Význam

Vlastnost okres je definována v sémantickém slovníku pojmů jako území okresu následovně:

Adresamá přiřazené území okresuúzemí okresu

Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/okres/3209
Městský obvod/městská část
Vlastnost
momc
Typ
IRI
Jméno
Městský obvod/městská část
Popis
Městský obvod/městská část územně členěného statutárního města ve formě IRI.
Význam

Vlastnost momc je definována v sémantickém slovníku pojmů jako území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města následovně:

Adresaměstský obvod/městská částúzemí městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města

Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/momc/556904
Prvek RÚIAN
Vlastnost
prvek_rúian
Typ
IRI
Jméno
Prvek z registru RÚIAN
Popis
Prvek v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí - bez rozlišení typu - ve formě IRI.
Význam

Vlastnost prvek_rúian je definována v sémantickém slovníku pojmů jako prvek obsažený v rúian následovně:

Adresaprvek rúianprvek obsažený v rúian

Příklad
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/parcela/17099648010
Kód adresního místa
Vlastnost
kód_adresního_místa
Typ
Text
Jméno
Kód adresního místa
Popis
Kód adresního místa ve formě textu (čísla). Tato vlastnost odpovídá vlastnosti addressId z ISA2 Core Location Vocabulary.
Význam

Vlastnost kód_adresního_místa je definována v sémantickém slovníku pojmů jako má kód adresního místa následovně:

Adresamá kód adresního místa

Příklad
16135661
Název vyššího územního samosprávního celku
Vlastnost
název_vúsc
Typ
Text
Jméno
Název vyššího územního samosprávního celku
Popis
Název vyššího územního samosprávního celku.
Význam

Vlastnost název_vúsc je definována v sémantickém slovníku pojmů jako název vúsc následovně:

Adresanázev vúsc

Příklad
Jihočeský kraj
Název okresu
Vlastnost
název_okresu
Typ
Řetězec
Jméno
Název okresu
Popis
Název okresu.
Význam

Vlastnost název_okresu je definována v sémantickém slovníku pojmů jako má název okresu následovně:

Adresamá název okresu

Příklad
Praha-západ
Název městského obvodu/městské části
Vlastnost
název_momc
Typ
Text
Jméno
název městského obvodu/městské části
Popis
Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
Význam

Vlastnost název_momc je definována v sémantickém slovníku pojmů jako název momc následovně:

Adresanázev momc

Příklad
Liberec-Vratislavice nad Nisou

Zápis adresy volným textem

Tato sekce popisuje zápis adresy volným textem podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 359/2011 Sb. o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Tento zápis adresy slouží k reprezentaci adresního místa pro potřeby doručování a musí odpovídat adrese vyjádřené pomocí identfikátoru adresního místa, pokud je dotupný.

Text adresy
Vlastnost
text
Typ
Text
Jméno
Text adresy
Popis
Celá adresa jako jeden řetězec. Text se řídí Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Tato vlastnost odpovídá vlastnosti fullAddress z ISA2 Core Location Vocabulary.
Význam

Vlastnost text je definována v sémantickém slovníku pojmů jako text adresy následovně:

Adresatext adresy

Příklad
Plzeňská 285, 33101 Plasy
Sibeliova 368/51, Střešovice, 16200 Praha 6

Příklady použití

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace adresy v různých formátech a v různých úrovních detailu pro konkrétní příklady použití. Datová schémata, která jsou použita v příkladech, lze přímo použít a zahrnout do publikačních plánů, případně rozšířit dle vlastních potřeb. Pro formáty JSON [[!ECMA-404]] a XML [[!xml]] jsou k dispozici příslušná schémata, tedy Schéma pro formát JSON v jazyce JSON Schema [[json-schema]] a Schéma pro formát XML v jazyce XML Schema [[xmlschema11-1]]. Pro formát JSON-LD [[!json-ld11]] je k dispozici kontext. Lze také použít zápis v CSV. Soubor v CSV [[!rfc4180]] je nutné doplnit schématem dle specifikace CSV on the Web [[tabular-data-primer]].

Pokud je adresa použita v rámci jiného datového standardu, tak se jména sloupců v CSV tabulce tvoří názvy atributů. Zanořování je řešeno spojením názvu entity z jiného standardu, například adresa_sídla, a z názvu atributu adresy jejich spojením pomocí znaku podtržítka _, například adresa_sídla_psč.

Přímé určení adresy

Jedná se o nejčastější způsob určení adresy v České republice pomocí příslušného adresního místa v RÚIAN ve formě IRI. Tento zápis je vhodný pro výraznou většinu všech adresních míst v České republice. Identifikátor adresního místa je možné získat v aplikaci Veřejný dálkový přístup podle návodu v sekci Získání IRI adrsního místa.

K souboru CSV je třeba připojit metadata dle standardu CSV on the Web [[tabular-data-primer]]. Například pokud se CSV soubor jmenuje 0.csv, je s ním publikován i metadatový soubor 0.csv-metadata.json:

Jednoduchá adresa s přidanými vlastními atributy

Pokud publikovaná data ještě nejsou propojena s registrem RÚIAN, než se tak stane, lze data publikovat po položkách, které ale duplikují autoritativní informace dostupné v RÚIAN a mohou být zdrojem chyb. Do schématu si lze v případě potřeby přidávat další atributy. V následujících příkladech je přidán atribut poznámka.

V XML se vlastní atributy přidávají na závěr adresy, do vlastního XML jmenného prostoru (XML namespace [[!xml-names]]). V tomto příkladu jsou nové atributy přidány do XML jmenného prostoru x.

Alternativně je možné si nadefinovat celé nové XML schéma, které by vycházelo ze zde uvedeného základního XML schématu.

K souboru CSV je opět potřeba připojit metadatový popsiek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]:

Textová adresa

Pokud je cílem datové sady uvést údaje k doručování, je ideálním způsobem uvést IRI adresního místa. Po otevření IRI adresního místa ve webovém prohlížeči se zobrazí detaily adresního místa.

Zápis textu adresy

V detailech je položka "Adresa dle vyhlášky č. 359/2011 Sb., která odpovídá zápisu adresy pro doručování. V případě, že adresa nemá dostupný identifikátor adresního místa, lze použít položku text adresy. Text musí spolňovat požadavky Přílohy č. 1 k vyhlášce 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

A opět je k souboru CSV potřeba připojit metadatový popisek dle standardu CSV on the Web [[!tabular-data-primer]]:

Získání IRI adresního místa

V této sekci je návod, jak získat identifikátory ve formě IRI pro adresní místo i další územní prvky z RÚIAN pomocí aplikace Veřejný dálkový přístup (VDP). Na adrese http://vdp.cuzk.cz/ vyberte v nabídce položku "Vyhledání prvků". V levém sloupci vyberte "Adresní místo" (nebo jiný územní prvek, jehož identifkátor hledáte).

Vyhledejte adresní místo na základě kombinace obce, ulice, části obce, městské části/městského obvodu, volebního okrsku, stavebního objektu, orientačního čísla a/nebo PSČ.

Výsledky vyhledání adresního místa

Kód adresního místa je v prvním sloupci v tabulce výsledků. Validní zápis IRI adresního místa z příkladu je https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/21728208. Ostatní územní prvky mají identifikátor zapsaný také v prvním sloupci tabulky výsledků.