Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování bezúplatných plnění a darů.

Úvod

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro veřejňování bezúplatných plnění a darů. Norma je ilustrována příklady dat ve formátech CSV [[!rfc4180]], JSON [[!ECMA-404]] a XML [[!xml]].

Přehled

Diagram datového bezúplatných plnění a darů
Diagram datového modelu bezúplatných plnění a darů

Bezúplatná plnění a dary

Bezúplatné plnění je přijato či darováno organizací publikující datovou sadu. Zainteresovaná organizace či zainteresovaná fyzická osoba je cizí subjekt, který dar daruje či přijímá. To, zda je dar darován či přijímán organizací je indikováno směrem plnění.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis bezúplatných plnění a darů. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Bezúplatné plnění či dar

Tato třída reprezentuje samotné bezúplatné plnění či dar.

Identifikátor

Vlastnost
iri
Typ
IRI
Jméno
Id
Popis
Jednoznačný identifikátor bezúplatného plnění či daru. Je založen na identifikátoru z účetního systému nebo např. UUID [[rfc4122]].
Příklad
https://www.dary.cz/zdroj/dar/bc81c7e2-6971-4553-a4f8-47754eec9365

Přijaté plnění

Vlastnost
přijaté
Typ
AnoNe
Jméno
Přijaté plnění
Popis
Indikuje, zda je plnění přijaté (true), či darované (false).
Příklad
true, false

Typ daru

Vlastnost
typ
Typ
Řetězec
Jméno
Typ
Popis
Typ daru.
Příklady
finanční částka, hmotná věc

Popis daru

Vlastnost
popis
Typ
Řetězec
Jméno
Popis
Popis
Stručný popis hmotného daru.
Příklady
Bysta pana ministra

Datum darování

Vlastnost
datum_darování
Typ
Datum
Jméno
Datum darování
Popis
Datum darování.
Příklad
2019-01-01

Vazba: Hodnota

Vazba
hodnota
Typ
Částka
Jméno
Hodnota daru.
Popis
Hodnota daru.

Vazba: Organizace

Vazba
organizace
Typ
Osoba
Jméno
Organizace
Popis
Organizace přijímající či darující dar.

Vazba: Zainteresovaný člověk či osoba

Vazba
zainteresovaný_člověk_či_ososba
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Zainteresovaný člověk či osoba
Popis
Zainteresovaný člověk či osoba přijímající či darující dar.