Abstrakt

Tento dokument je sdílenou specifikací pro informace o bezbariérovosti ve smyslu fyzické přístupnosti objektu pro fyzicky hendikepované občany pro použití v otevřených formálních normách ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Specifikace je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[json-ld11]] a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Diagram datového modelu bezbariérovosti
Diagram datového modelu bezbariérovosti. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis bezbariérovosti. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad. Všechny třídy, které nejsou specifikovány jinou otevřenou formální normou nebo číselníkem, dědí vlastnosti a vazby třídy Věc.

Bezbariérový přístup

Tato třída popisuje bezbariérovost objektu z uživatelského hlediska. Uvedené atributy vychází převážně z Metodiky kategorizace přístupnosti objektů a formulářů, které jsou její součástí. V této třídě jsou uvedeny i vlastnosti, které popisují přístupnost objektu pro zrakově postižené. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Obecné vlastnosti

V této sekci jsou uvedeny obecné vlastnosti třídy bezbariérovost vztahující se k mapování objektu.

Okamžik mapování

Vlastnost
okamžik_mapování
Typ
Časový okamžik
Jméno
Okamžik mapování
Popis
Datum a čas mapování daného objektu.
Příklady
2019-09-27T09:30:00+02:00

Mapování dle metodiky přístupnosti

Vlastnost
mapování_dle_metodiky
Typ
Boolean
Jméno
Mapování dle metodiky přístupnosti objektů
Popis
Uvádí, zda je objekt mapován dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů
Příklad
true

Vazba: Mapující subjekt

Vazba
mapující_subjekt
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Mapující subjekt
Popis
Subjekt, který provedl mapování.

Vazba: Přístupnost pro děti s doprovodem

Vazba
přístupnost_děti_s_doprovodem
Typ
Stupeň přístupnosti
Jméno
Přístupnost pro děti s doprovodem
Popis
Hodnota této vlastnosti je z Číselníku pro stupně přístupnosti publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. Číselník obsahuje hodnoty přístupný, částečně přístupný nebo obtížně přístupný nebo nepřístupný. Stupeň přístupnosti vychází z metodiky kategorizace přístupnosti objektů pro osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let .
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/stupně-přístupnosti/položky/přístupný

Vazba: Přístupnost pro seniory

Vazba
přístupnost_senioři
Typ
Stupeň přístupnosti
Jméno
Přístupnost pro seniory
Popis
Hodnota této vlastnosti je z Číselníku pro stupně přístupnosti publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. Číselník obsahuje hodnoty přístupný, částečně přístupný nebo obtížně přístupný nebo nepřístupný. Popisuje přístupnost objektu z uživatelského hlediska pro seniory.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/stupně-přístupnosti/položky/přístupný

Vazba: Přístupnost objektu pro tělesně postižené

Vazba
tělesně_postižení_objekt_přístupnost
Typ
Stupeň přístupnosti
Jméno
Přístupnost objektu pro tělesně postižené
Popis
Hodnota této vlastnosti je z Číselníku pro stupně přístupnosti publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. Číselník obsahuje hodnoty přístupný, částečně přístupný nebo obtížně přístupný nebo nepřístupný. Vychází z Metodiky kategorizace přístupnosti objektů.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/stupně-přístupnosti/položky/přístupný

Hlavní vstup

V této sekci jsou uvedeny vlastnosti třídy bezbariérovost vztahující se k hlavnímu vstupu.

Vyhrazené parkovací stání

Vlastnost
objekt_vyhrazené_parkování
Typ
Boolean
Jméno
Vyhrazené parkovací stání
Popis
Říká, zda je u objektu alespoň jedno vyhrazené parkovací stání.
Příklad
true

Obtížný povrch před objektem

Vlastnost
objekt_obtížný_povrch
Typ
Boolean
Jméno
Obtížný povrch před objektem
Popis
Říká, zda je přístup k objektu obtížný, jedná se zejména o hrubou historickou dlažbu, popraskaný asfalt.
Příklad
true

Obtížný sklon před objektem

Vlastnost
objekt_obtížný_sklon
Typ
Boolean
Jméno
Obtížný povrch před objektem
Popis
Říká, zda je přístup k objektu obtížný z důvodu výrazného podélného nebo příčného sklonu.
Příklad
true

Objekt přístupný hlavním vchodem

Vlastnost
vstup_hlavní_vchod
Typ
Boolean
Jméno
Objekt přístupný hlavním vchodem
Popis
Říká, zda je do objektu bezbariérový přístup hlavním vchodem.
Příklad
true

Počet schodů u hlavního vstupu

Vlastnost
vstup_hlavní_schody
Typ
Celé číslo
Jméno
Počet schodů u hlavního vstupu
Popis
Říká, kolik je schodů před hlavním vstupem do objektu bez řešení jejich bezbariérového překonání.
Příklad
1

Nájezd u hlavního vstupu

Vlastnost
vstup_hlavní_nájezd
Typ
Boolean
Jméno
Nájezd u hlavního vstupu
Popis
Říká, zda je u hlavního vstupu nájezd (rampa nebo ližiny) pro bezbariérový přístup do objektu. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
Příklad
false

Plošina u hlavního vstupu

Vlastnost
vstup_hlavní_plošina
Typ
Boolean
Jméno
Plošina u hlavního vstupu
Popis
Říká, zda je u hlavního vstupu schodišťová plošina pro bezbariérový přístup do objektu. Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka vstupu 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm.
Příklad
false

Výtah u hlavního vstupu

Vlastnost
vstup_hlavní_výtah
Typ
Boolean
Jméno
Výtah u hlavního vstupu
Popis
Říká, zda je u hlavního vstupu výtah (zdviž) pro bezbariérový přístup do objektu. Výtah má minimální rozměry: šířka dveří 70cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
Příklad
false

Sedátko ve výtahu u hlavního vstupu

Vlastnost
vstup_hlavní_výtah_sedátko
Typ
Boolean
Jméno
Sedátko ve výtahu u hlavního vstupu
Popis
Říká, zda je výtah (zdviž) u hlavního vstupu vybaven sklopným sedátkem.
Příklad
false

Madlo ve výtahu u hlavního vstupu

Vlastnost
vstup_hlavní_výtah_madlo
Typ
Boolean
Jméno
Madlo ve výtahu u hlavního vstupu
Popis
Říká, zda je výtah (zdviž) u hlavního vstupu vybaven madlem.
Příklad
false

Šířka vstupních dveří u hlavního vstupu

Vlastnost
vstup_hlavní_šířka_dveří
Typ
Množství
Jméno
Šířka vstupních dveří u hlavního vstupu
Popis
Říká, jaká je šířka vstupních dveří u hlavního vchodu. Hodnota v cm.
>

Vedlejší vstup

V této sekci jsou uvedeny vlastnosti třídy bezbariérovost vztahující se k vedlejšímu vstupu.

Objekt přístupný vedlejším vchodem

Vlastnost
vstup_vedlejší_vchod
Typ
Boolean
Jméno
Objekt přístupný vedlejším vchodem
Popis
Říká, zda je do objektu bezbariérový přístup vedlejším vchodem.
Příklad
true

Počet schodů u vedlejšího vstupu

Vlastnost
vstup_vedlejší_schody
Typ
Celé číslo
Jméno
Počet schodů u vedlejšího vstupu
Popis
Říká, kolik je schodů před vedlejším vstupem do objektu bez řešení jejich bezbariérového překonání.
Příklad
1

Nájezd u vedlejšího vstupu

Vlastnost
vstup_vedlejší_nájezd
Typ
Boolean
Jméno
Nájezd u vedlejšího vstupu
Popis
Říká, zda je u vedlejšího vstupu nájezd (rampa nebo ližiny) pro bezbariérový přístup do objektu. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
Příklad
false

Plošina u vedlejšího vstupu

Vlastnost
vstup_vedlejší_plošina
Typ
Boolean
Jméno
Plošina u vedlejšího vstupu
Popis
Říká, zda je u vedlejšího vstupu schodišťová plošina pro bezbariérový přístup do objektu. Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka vstupu 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm.
Příklad
false

Výtah u vedlejšího vstupu

Vlastnost
vstup_vedlejší_výtah
Typ
Boolean
Jméno
Výtah u vedlejšího vstupu
Popis
Říká, zda je u vedlejšího vstupu výtah (zdviž) pro bezbariérový přístup do objektu. Výtah má minimální rozměry: šířka dveří 70cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
Příklad
false

Sedátko ve výtahu u vedlejšího vstupu

Vlastnost
vstup_vedlejší_výtah_sedátko
Typ
Boolean
Jméno
Sedátko ve výtahu u vedlejšího vstupu
Popis
Říká, zda je výtah (zdviž) u vedlejšího vstupu vybaven sklopným sedátkem.
Příklad
false

Madlo ve výtahu u vedlejšího vstupu

Vlastnost
vstup_vedlejší_výtah_madlo
Typ
Boolean
Jméno
Madlo ve výtahu u vedlejšího vstupu
Popis
Říká, zda je výtah (zdviž) u vedlejšího vstupu vybaven madlem.
Příklad
false

Šířka vstupních dveří u vedlejšího vstupu

Vlastnost
vstup_vedlejší_šířka_dveří
Typ
Množství
Jméno
Šířka vstupních dveří u vedlejšího vstupu
Popis
Říká, jaká je šířka vstupních dveří u vedlejšího vchodu. Hodnota v cm.

Interiér

V této sekci jsou uvedeny vlastnosti třídy bezbariérovost vztahující se k interiéru objektu. Vlastnosti vztahující se k toaletě jsou pak uvedeny v samostatné sekci.

Počet schodů v interiéru

Vlastnost
interiér_schody
Typ
Celé číslo
Jméno
Počet schodů v interiéru
Popis
Říká, kolik je v interiéru nejvíce schodů, které nespojují patra.
Příklad
0

Minimální průchod v interiéru

Vlastnost
interiér_minimální_průchod
Typ
Množství
Jméno
Minimální průchod v interiéru
Popis
Říká, jaký je v interiéru minimální průchod, včetně průjezdné šířky dveří. Hodnota v cm.

Maximální výška prahů v interiéru

Vlastnost
interiér_výška_prahu
Typ
Množství
Jméno
Maximální výška prahů v interiéru
Popis
Říká, jaký je v interiéru maximální výška prahů. Hodnota v cm.

Přístupný interiér

Vlastnost
interiér_přístupnost
Typ
Boolean
Jméno
Přístupný interiér
Popis
Říká, zda je přístupný celý interiér nebo jeho větší část alespoň jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
Příklad
true

Nájezd v interiéru

Vlastnost
interiér_nájezd
Typ
Boolean
Jméno
Nájezd v interiéru
Popis
Říká, zda je v interiéru nájezd (rampa nebo ližiny) pro překonání výškových rozdílů. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
Příklad
false

Plošina v interiéru

Vlastnost
interiér_plošina
Typ
Boolean
Jméno
Plošina v interiéru
Popis
Říká, zda je v interiéru schodišťová plošina. Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka vstupu 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm.
Příklad
false

Výtah v interiéru

Vlastnost
interiér_výtah
Typ
Boolean
Jméno
Výtah v interiéru
Popis
Říká, zda je v interiéru výtah (zdviž). Výtah má minimální rozměry: šířka dveří 70cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
Příklad
false

Sedátko ve výtahu v interiéru

Vlastnost
interiér_výtah_sedátko
Typ
Boolean
Jméno
Sedátko ve výtahu v interiéru
Popis
Říká, zda je výtah (zdviž) v interiéru vybaven sklopným sedátkem.
Příklad
false

Madlo ve výtahu v interiéru

Vlastnost
interiér_výtah_madlo
Typ
Boolean
Jméno
Madlo ve výtahu v interiéru
Popis
Říká, zda je výtah (zdviž) v interiéru vybaven madlem.
Příklad
false

Točité schodiště v interiéru

Vlastnost
interiér_točité_schodiště
Typ
Boolean
Jméno
Točité schodiště v interiéru
Popis
Říká, zda je v interiéru točité schodiště.
Příklad
false

Toaleta

V této sekci jsou uvedeny vlastnosti třídy bezbariérovost vztahující se k toaletě v objektu.

Šířka vstupních dveří na toaletu

Vlastnost
toaleta_šířka_dveří
Typ
Množství
Jméno
Šířka vstupních dveří na toaletu
Popis
Říká, jaká je minimální šířka vstupních dveří kabiny i všech přístupů k ní. Hodnota v cm.

Dveře na toaletu uzamčené

Vlastnost
toaleta_klíč
Typ
Boolean
Jméno
Dveře na toaletu uzamčené
Popis
Říká, zda jsou vstupní dveře na toaletu uzamčeny.
Příklad
true

Dveře na toaletu uzamčené Euroklíčem

Vlastnost
toaleta_euroklíč
Typ
Boolean
Jméno
Dveře na toaletu uzamčené Euroklíčem
Popis
Říká, zda jsou vstupní dveře na toaletu osazeny Eurozámkem. Více informací na stránkách projektu Euroklíč.
Příklad
true

Dostatečný rozměr kabiny toalety

Vlastnost
toaleta_dostatečný_rozměr
Typ
Boolean
Jméno
Dostatečný rozměr kabiny toalety
Popis
Říká, zda je rozměr kabiny toalety minimální šířky 140 cm a hloubky 140 cm. Manipulační prostor je pak umístěný proti dveřím.
Příklad
true

Signalizační tlačítko na toaletě

Vlastnost
toaleta_signalizační_tlačítko
Typ
Boolean
Jméno
Signalizační tlačítko na toaletě
Popis
Říká, zda je toaleta vybavena signalizačním tlačítkem pro přivolání pomoci.
Příklad
true

Přístup k WC z boku

Vlastnost
toaleta_wc_boční_přístup
Typ
Množství
Jméno
Přístup k WC z boku
Popis
Říká, jak velký je boční přístup k WC. Hodnota v cm.

Dostatečná výška sedátka WC

Vlastnost
toaleta_wc_výška_sedátka
Typ
Boolean
Jméno
Dostatečná výška sedátka WC
Popis
Říká, zda je výška sedátka WC mísy alespoň 45cm.
Příklad
true

Madlo u WC

Vlastnost
toaleta_wc_madlo
Typ
Boolean
Jméno
Madlo u WC
Popis
Říká, zda je u WC alespoň jedno madlo.
Příklad
true

Dostatečný prostor pod umyvadlem

Vlastnost
toaleta_umyvadlo_dostatečný_prostor
Typ
Boolean
Jméno
Dostatečný prostor pod umyvadlem
Popis
Říká, zda je podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od jeho hrany dostatečný pro podjetí vozíku pro invalidy.
Příklad
true

Přebalovací pult na toaletě

Vlastnost
toaleta_přebalovací_pult
Typ
Boolean
Jméno
Přebalovací pult na toaletě
Popis
Říká, zda je toaleta vybavena přebalovacím pultem.
Příklad
true

Vazba: Přístupnost toalety pro tělesně postižené

Vazba
tělesně_postižení_toaleta_přístupnost
Typ
Stupeň přístupnosti
Jméno
Přístupnost toalety pro tělesně postižené
Popis
Hodnota této vlastnosti je z Číselníku pro stupně přístupnosti publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. Číselník obsahuje hodnoty přístupný, částečně přístupný nebo obtížně přístupný nebo nepřístupný. Vychází z Metodiky kategorizace přístupnosti objektů.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/stupně-přístupnosti/položky/přístupný

Přístupnost pro zrakově postižené

V této sekci jsou uvedeny vlastnosti třídy bezbariérovost vztahující se k přístupnosti pro zrakově postižené osoby.

Braillovo písmo

Vlastnost
Braillovo_písmo
Typ
Boolean
Jméno
Braillovo písmo
Popis
Říká, zda je v objektu k dispozici popis v Braillově písmu.
Příklad
true

Hlasový asistent

Vlastnost
hlasový_asistent
Typ
Boolean
Jméno
Hlasový asistent
Popis
Říká, zda je v objektu k dispozici hlasový asistent.
Příklad
true

Vodící linie

Vlastnost
vodící_linie
Typ
Boolean
Jméno
Vodící linie
Popis
Říká, zda jsou v objektu k dispozici vodící linie.
Příklad
true

Vodící pes

Vlastnost
vodící_pes
Typ
Boolean
Jméno
Vodící pes
Popis
Říká, zda je v objektu možnost mít k dispozici vodícího psa.
Příklad
true

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace bezbariérovosti v různých úrovních detailu, ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Bezbariérovost pro zrakově postižené

Příklad ukazuje, jak lze prezentovat bezbariérovost pro nevidomé a slabozraké, ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Bezbariérovost dle VozejkMap.cz

Příklad reprezentuje položky publikované dle komunitního mapování na portálu VozejkMap.cz. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Bezbariérovost dle Pražské organizace vozíčkářů

Příklad reprezentuje bezbariérovost mapovanou Pražskou organizaci vozíčkářů dostupnout na webu Přesbariéry.cz. U tohoto typu mapování je důraz zejména na položku "popis" a dále celkové hodnocení přístupnosti objektu.

Komplexní příklad bezbariérovosti

Příklad reprezentuje komplexní mapování bezbariérovosti včetně položek ke zrakově postiženým. Položky obsažené v tomto příkladu povedou hendikepované ke správné orientaci v daném objektu.