Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování kontaktů. Je navržena jako sdílená norma pro použití v dalších specifických otevřených formálních normách. Ukazuje, jak reprezentovat informace o telefonních číslech, e-mailových adresách a odkazech na webové stránky. Norma je ilustrována příklady dat ve formátech CSV JSON [[ECMA-404]].

Úvod

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování dřevin. Norma je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Přehled

Diagram datového modelu dřevin
Diagram datového modelu dřevin . Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník.

Specifikace

V této sekci jsou definovány vlastnosti dřeviny. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Dřevina

Dřevina či dřevnatá oblast.

Název

Vlastnost
název
Typ
Text
Jméno
Název
Popis
Název dřeviny / oblasti dřevin.
Příklad
Smrk u obrázku na Miroslavi

Poznámka

Vlastnost
poznámka
Typ
Text
Jméno
Poznámka
Popis
Poznámka k dřevině.
Příklady
cca 1 km jižně od kostela v Lipové Lázních, u lesní cesty cca 200 m nad rekreačním areálem Miroslav

Druh dřeviny

Vlastnost
druh_dřeviny
Typ
Text
Jméno
Druh dřeviny
Popis
Druh dřeviny.
Příklady
Smrk ztepilý

Obrázek

Vlastnost
obrázek
Typ
URL
Jméno
Obrázek
Popis
URL odkaz na obrázek dřeviny.
Příklady
https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_B_C/3fz4a.jpeg

Typ dřeviny

Vlastnost
typ_dřeviny
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^https:\/\/data\.mvcr\.gov\.cz\/zdroj\/číselníky\/typy-dřevin\/položky\/.+$
Jméno
Typ dřeviny
Popis
Typ dřeviny / dřevnaté oblasti z Číselníku typů dřevin.
Příklady
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/typy-dřevin/položky/jehličnatý-les

Kategorie ochrany

Vlastnost
kategorie_ochrany
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^https:\/\/data\.mvcr\.gov\.cz\/zdroj\/číselníky\/kategorie-územní-ochrany\/položky\/.+$
Jméno
Kategorie ochrany
Popis
Typ územní ochrany z Číselníku typů územní ochrany.
Příklady
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/kategorie-územní-ochrany/položky/národní-park

Vazba: Umístění

Vazba
umístění
Typ
Umístění
Jméno
Umístění
Popis
Prostorová lokalizace dřeviny.

Vazba: Dřevina

Vazba
členské_dřeviny
Typ
Dřevina
Jméno
Členské dřeviny
Popis
Členské dřeviny oblasti dřevin.

Příklady

V této sekci je uveden příklad reprezentace dřevin.

Příklady ukazují, jak lze dřeviny reprezentovat. Všechny položky v této OFN jsou nepovinné, a další lze přidávat dle potřeby.

Jednoduchá dřevina

V prvním příkladu je ukázána jednoduchá dřevina, jedná se o jeden samostatný strom a jedno stromořadí bez členských dřevin.

Příklad a schéma jsou stále ve vývoji.

Komplexní dřevina

V druhém příkladu je ukázána složitější oblast dřevin s dvěmi členskými dřevinami.

Příklad a schéma jsou stále ve vývoji.