Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování faktur.

Úvod

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování faktur. Norma je ilustrována příklady dat ve formátech CSV [[!rfc4180]], JSON [[!ECMA-404]] a XML [[!xml]].

Přehled

Diagram datového modelu faktur
Diagram datového modelu faktur

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis faktur. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Faktura

Tato třída reprezentuje samotnou zveřejněnou fakturu.

Identifikátor

Vlastnost
iri
Typ
IRI
Jméno
Identifikátor
Popis
Jednoznačný identifikátor faktury. Je založen na identifikátoru z účetního systému nebo např. UUID [[rfc4122]].
Příklad
https://www.organizace.cz/zdroj/faktury/bc81c7e2-6971-4553-a4f8-47754eec9365

Typ dokladu

Vlastnost
typ_dokladu
Typ
Řetězec
Jméno
Typ dokladu
Popis
Typ dokladu.
Příklady
Faktura přijatá, Faktura vydaná, Daňový opravný doklad přijatý, Daňový opravný doklad vydaný, Zálohová faktura přijatá, Zálohová faktura vydaná, Platební poukaz, Likvidační list příjmu

Částka bez DPH

Vlastnost
částka_bez_dph
Typ
Částka
Jméno
Částka bez DPH
Popis
Částka v Kč bez DPH.

Částka s DPH

Vlastnost
částka_s_dph
Typ
Částka
Jméno
Částka s DPH
Popis
Částka v Kč s DPH.

Částka uhrazená

Vlastnost
částka_uhrazená
Typ
Částka
Jméno
Částka uhrazená v Kč
Popis
Částka v Kč, která za fakturu odešla z účtu odběratele. V případě, že byla faktura zaplacena na vícekrát, je to součet částek.

Částka celkem devizy

Vlastnost
částka_celkem_devizy
Typ
Částka
Jméno
Celková částka na faktuře v cizí měně.
Popis
Celková částka na faktuře v cizí měně.

Datum úhrady

Vlastnost
datum_úhrady
Typ
Datum
Jméno
Datum úhrady
Popis
Datum úhrady faktury.
Příklad
2019-01-01

Datum vystavení

Vlastnost
datum_vystavení
Typ
Datum
Jméno
Datum vystavení
Popis
Datum vystavení faktury.
Příklad
2019-02-01

Datum splatnosti

Vlastnost
datum_splatnosti
Typ
Datum
Jméno
Datum splatnosti
Popis
Datum splatnosti faktury.
Příklad
2019-03-01

Datum přijetí

Vlastnost
datum_přijetí
Typ
Datum
Jméno
Datum přijetí
Popis
Datum přijetí faktury odběratelem.
Příklad
2019-04-01

Datum plnění

Vlastnost
datum_plnění
Typ
Datum
Jméno
Datum plnění
Popis
Datum zdanitelného plnění.
Příklad
2019-03-01

Identifikátor dodavatele

Vlastnost
identifikátor_dodavatele
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor dodavatele
Popis
Identifikátor faktury přidělený příjemcem plnění (např. variabilní symbol).
Příklad
1357991132

Identifikátor odběratele

Vlastnost
identifikátor_odběratele
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor odběratele
Popis
Identifikátor faktury přidělený odběratelem plnění.
Příklad
991387354919

Účel platby

Vlastnost
účel_platby
Typ
Řetězec
Jméno
Účel platby
Popis
Účel platby.
Příklad
Rekonstrukce chodníku

URL faktury ke stažení

Vlastnost
url
Typ
URL
Jméno
URL faktury ke stažení
Popis
URL faktury ke stažení.
Příklad
https://doklady.cz/faktury/1234

Identifikátor smlouvy

Bylo by vhodnější jako identifikátor smlouvy (a id obecně) použít IRI/URL - to je globálně jednoznačné.

Vlastnost
identifikátor_smlouvy
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor smlouvy
Popis
Identifikátor smlouvy.
Příklad
AA-1564896489

Vazba: Položka faktury

Vazba
položka
Typ
Položka faktury
Jméno
Položka faktury
Popis
Položka faktury.

Vazba: Kapitola rozpočtu

Kapitoly rozpočtu musí být z číselníku v Monitoru.

Vlastnost
kapitola_rozpočtu
Typ
Kapitola rozpočtu
Jméno
Kapitola rozpočtu
Popis
Kapitola rozpočtu.

Vazba: Dodavatel

Vazba
dodavatel
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Dodavatel
Popis
Dodavatel plnění.

Vazba: Odběratel

Vazba
odběratel
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Odběratel
Popis
Odběratel plnění.

Položka faktury

Tato třída reprezentuje položku faktury.

Název položky

Vlastnost
název
Typ
Řetězec
Jméno
Název položky
Popis
Název položky.
Příklad
Kancelářské potřeby

Množství

Vlastnost
množství
Typ
Množství
Jméno
Množství
Popis
Množství položky vyjádřené číselně.

Částka bez DPH v Kč za jednotku

Vlastnost
částka_bez_dph_jednotka
Typ
Částka
Jméno
Částka v Kč bez DPH za jednotku
Popis
Částka v Kč bez DPH za jednotku.

Částka bez DPH za jednotky celkem

Vlastnost
částka_bez_dph_celkem
Typ
Částka
Jméno
Částka v Kč bez DPH za jednotky celkem
Popis
Částka v Kč bez DPH za jednotky celkem.

Sazba DPH

Vlastnost
sazba_dph
Typ
Desetinné číslo
Jméno
Sazba DPH
Popis
Multiplikátor, kterým po vynásobení částky bez DPH vznikne částka s DPH. Tedy pro DPH 21% to bude 1.21.
Příklad
1.21

Vazba: Položka rozpočtu

Vazba
položka_rozpočtu
Typ
Položka rozpočtu
Jméno
Položka rozpočtu
Popis
Položka rozpočtu.

Vazba: Analytický účet

Vazba
analytický_účet
Typ
analytický účet
Jméno
analytický účet
Popis
Analytický účet.

Kapitola rozpočtu

Tato třída reprezentuje kapitolu rozpočtu.

Číslo kapitoly rozpočtu

Kapitoly rozpočtu musí být z číselníku v Monitoru.

Vlastnost
číslo
Typ
Řetězec
Jméno
Číslo kapitoly rozpočtu
Popis
Číslo kapitoly rozpočtu.
Příklad
303

Název kapitoly rozpočtu

Kapitoly rozpočtu musí být z číselníku v Monitoru.

Vlastnost
název
Typ
Řetězec
Jméno
Název kapitoly rozpočtu
Popis
Název kapitoly rozpočtu.
Příklad
Senát Parlamentu

Položka rozpočtu

Tato třída reprezentuje položku rozpočtu.

Číslo položky rozpočtu

Položky rozpočtu musí být z číselníku v Monitoru.

Vlastnost
číslo
Typ
Řetězec
Jméno
Číslo položky rozpočtu
Popis
Číslo položky rozpočtu.
Příklad
1111

Název položky rozpočtu

Kapitoly rozpočtu musí být z číselníku v Monitoru.

Vlastnost
název
Typ
Řetězec
Jméno
Název položky rozpočtu
Popis
Název položky rozpočtu.
Příklad
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

Analytický účet

Tato třída reprezentuje analytický účet, do kterého může spadat položka faktury.

Číslo analytického účtu

Vlastnost
číslo
Typ
Řetězec
Jméno
Číslo analytického účtu
Popis
Číslo analytického účtu.
Příklad
511/100

Název analytického účtu

Vlastnost
název
Typ
Řetězec
Jméno
Název analytického účtu
Popis
Název analytického účtu.
Příklad
Náklady na reprezentaci

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace faktur v různých úrovních detailu.

Komplexní faktura

Příklad a schéma jsou stále ve vývoji.