Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování nabídky pracovních míst ve vědě a výzkumu. Norma umožňuje pokrýt pracovní místa ve vědě a výzkumu. Otevřená formální norma je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[json-ld11]], a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Diagram datového modelu pracovních míst ve vědě a výzkumu
Diagram datového modelu pracovních míst ve vědě a výzkumu. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Pracovní místo.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis pracovních míst ve vědě a výzkumu. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Pracovní místo ve vědě a výzkumu

Tato třída reprezentuje pracovní místo ve vědě a výzkumu. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Pracovní místo, která je specifikována otevřenou formální normou Pracovní místo.

Vazba: Typ pracovního místa na Akademii věd ČR

Vazba
typ_pracovního_místa_na_akademii_věd
Typ
Typ pracovního místa na Akademii věd ČR
Jméno
Typ pracovního místa na Akademii věd ČR
Popis
Typ pracovního místa na Akademii věd ČR Hodnoty této vlastnosti jsou z Číselníku typů pracovních míst na Akademii věd České republiky publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/typy-pracovních-míst-na-akademii-věd/položky/postdoktorand

Vazba: Typ pracovního místa na vysoké škole

Vazba
typ_pracovního_místa_na_vysoké_škole
Typ
Typ pracovního místa na vysoké škole
Jméno
Typ pracovního místa na vysoké škole
Popis
Typ pracovního místa na vysoké škole. Hodnoty této vlastnosti jsou z Číselníku typů pracovních míst na vysoké škole publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/typy-pracovních-míst-na-vysoké-škole/položky/docent

Vazba: Obor ISVaV

Vazba
obor_isvav
Typ
Obor ISVaV
Jméno
Obor ISVaV
Popis
Obor výzkumu v souladu s ISVaV (RIV/CEP). Hodnoty této vlastnosti jsou z Číselníku pro obory ISVaV publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. IN - Informatika
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/klasifikace-výzkumných-oborů/položky/IN

Vazba: Obor Frascati

Vazba
obor_frascati
Typ
Obor Frascati (FORD)
Jméno
Obor Frascati
Popis
Obor výzkumu podle Frascati manuálu (FORD). Hodnoty této vlastnosti jsou Kódy oborů OECD FORD - Frascati manual publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. V příkladu je uveden obor Computer hardware and architecture.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/ford/položky/20206

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezantace pracovních míst v různých úrovních detailu, ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Jednoduché pracovní místo ve vědě a výzkumu

Příklad ukazuje, jak lze prezentovat pracovní místa ve vědě a výzkumu s minimálními položkami k publikaci.

Příklad a schéma jsou stále ve vývoji.

Komplexní pracovní místo ve vědě a výzkumu

V komplexním příkladu jsou uvedeny položky, které je vhodné vyplnit, aby měl uživatel k dispozici co nejvíce informací o daném pracovním místu ve vědě a výzkumu. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Příklad a schéma jsou stále ve vývoji.

Předpřipravená metadata

Tato sekce obsahuje odkaz na vzorový metadatový záznam datové sady použitelný pro registraci datové sady do Národního katalogu otevřených dat. Registrace pomocí tohoto předpřipraveného záznamu umožní vyhledávat podobné datové sady publikované dle této otevřené formální normy.