Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování nabídky pracovních míst. Norma umožňuje pokrýt pracovní místa vypisovaná jak soukromým, tak veřejným sektorem. Otevřená formální norma je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[json-ld11]], a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Diagram datového modelu pracovních míst
Diagram datového modelu pracovních míst. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis pracovních míst. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Pracovní místo

Tato třída reprezentuje pracovní místo. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Interní ID

Vlastnost
id
Typ
Řetězec
Jméno
Interní ID
Popis
Interní identifikátor pracovního místa
Příklad
aaa123

Webová stránka

Vlastnost
url
Typ
URL
Jméno
Webová stránka
Popis
Webová stránka s popisem pracovního místa.
Příklad
https://www.mvcr.cz/místa/aaa123.html

Nástup dle dohody

Vlastnost
nástup_dle_dohody
Typ
Ano či ne
Jméno
Nástup dle dohody
Popis
U pracovní pozice lze dohodnout datum nástupu.
Příklad
false

Nástup ihned

Vlastnost
nástup_ihned
Typ
Ano či ne
Jméno
Nástup ihned
Popis
Na pracovní pozici je možnost nastoupit ihned.
Příklad
true

Počet hodin týdně

Vlastnost
počet_hodin_týdně
Typ
Desetinné číslo
Jméno
Počet hodin týdně
Popis
Počet hodin týdně na nabízeném pracovním místě.
Příklad
38.5

Doba trvání

Vlastnost
doba_trvání
Typ
Množství
Jméno
Doba trvání
Popis
Předpokládaná doba trvání pracovního vztahu.
Příklad
2 roky

Vazba: Požadované dokumenty

Vazba
požadované_dokumenty
Typ
Požadovaný dokument
Jméno
Požadované dokumenty
Popis
Dokumenty požadované od uchazeče o pracovní místo.

Vazba: Kontakt

Vazba
kontakt
Typ
Kontakt
Jméno
Kontakt
Popis
Kontaktní údaje k pracovní pozici.

Vazba: Platové podmínky

Vazba
platové_podmínky
Typ
Platové podmínky
Jméno
Platové podmínky
Popis
Platové podmínky nabízeného místa.

Vazba: Pracoviště

Vazba
pracoviště
Typ
Pracoviště
Jméno
Pracoviště
Popis
Pracoviště pracovního místa.

Vazba: Nástup

Vazba
nástup
Typ
Časový okamžik
Jméno
Okamžik nástupu
Popis
Okamžik nástupu.

Vazba: Termín podání přihlášek

Vazba
termín_podání
Typ
Časový okamžik
Jméno
Termín podání přihlášek
Popis
Termín podání přihlášek.

Vazba: Kvalifikace

Vazba
kvalifikace
Typ
Kvalifikace
Jméno
Kvalifikace
Popis
Popis požadované kvalifikace.

Vazba: Typ pracovního vztahu

Vazba
typ_pracovního_vztahu
Typ
Typ pracovního vztahu
Jméno
Typ pracovního vztahu
Popis
Hodnoty této vlastnosti jsou z číselníku typů pracovních vztahů publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat.

Požadovaný dokument

Tato třída reprezentuje dokument požadovaný od uchazeče pro pracovní místo. U této třídy je možné použít vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezantace pracovních míst v různých úrovních detailu, ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Jednoduché pracovní místo

Příklad ukazuje, jak lze prezentovat pracovní místa s minimálními položkami k publikaci.

Příklad a schéma jsou stále ve vývoji.

Komplexní pracovní místo

V komplexním příkladu jsou uvedeny položky, které je vhodné vyplnit, aby měl uživatel k dispozici co nejvíce informací o daném pracovním místu. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Příklad a schéma jsou stále ve vývoji.

Předpřipravená metadata

Tato sekce obsahuje odkaz na vzorový metadatový záznam datové sady použitelný pro registraci datové sady do Národního katalogu otevřených dat. Registrace pomocí tohoto předpřipraveného záznamu umožní vyhledávat podobné datové sady publikované dle této otevřené formální normy.