Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování číselníku států z Registru práv a povinností v podobě otevřených dat. Norma specifikuje způsob publikace ve formátu JSON-LD. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem položek číselníku CHYBA: I/O error reported by XML parser processing https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/sparql?query=PREFIX%20skos%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2004%2F02%2Fskos%2Fcore%23%3E%0A%0ACONSTRUCT%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Chttps%3A%2F%2Frpp-opendata.egon.gov.cz%2Fodrpp%2Fzdroj%2F%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADk%2Fst%C3%A1ty%3E%20skos%3AprefLabel%20%3FprefLabel%20.%0A%20%20FILTER(LANG(%3FprefLabel)%20%3D%20%22cs%22)%0A%7D&output=application%2Frdf%2Bxml: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target V sémantickém slovníku pojmů odpovídá prvek typu https://rpp-opendata.egon.gov.cz/odrpp/zdroj/číselník/státy, jehož definici se nepodařilo načíst. odpovídajících datové struktuře Stát. Položky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Stát

Popis
Stát z číselníku států.
Význam
Typ Stát je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Stát.
Vlastnost kód
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^.+$
Popis
Jedinečný kód státu.
Příklad
"280"
Význam

Vlastnost kód je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má kód státu následovně:

StátMá kód státu

Vlastnost název
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Úplný název státu
Příklad
{"cs":"Spolková republika Německo","en":"Germany"}
Význam

Vlastnost název je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má název státu následovně:

StátMá název státu

Vlastnost zkr-název
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Zkrácený název státu
Příklad
{"cs":"Německo"}
Význam

Vlastnost zkr-název je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má zkrácený název státu následovně:

StátMá zkrácený název státu

Vlastnost ekvivalent
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^http://publications.europa.eu/resource/authority/country/[A-Z]{3}$
Popis
CHYBA: An empty sequence is not allowed as the first argument of gen:generujHodnotuVlastnostiPrvkuSIRIVSémantickémSlovníkuPojmů() V sémantickém slovníku pojmů odpovídá prvek typu https://slovník.gov.cz/agendový/104/pojem/stát, jehož definici se nepodařilo načíst.
Příklad
"http://publications.europa.eu/resource/authority/country/DEU"
Význam

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vícejazyčný řetězec
Typ
{"cs": "...", "en": "...", ...}
Popis
Typ je použit pro vlastnosti, jejichž hodnotou jsou řetězce v různých jazycích.
Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Stát

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Stát. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Stát, pro které jejich vlastnost Má kód státu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Stát, pro které jejich vlastnost Má název státu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Stát, pro které jejich vlastnost Má zkrácený název státu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Stát, pro které jejich vlastnost owl:sameAs nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.