Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o agendách z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků odpovídajících datové struktuře Agenda. Prvky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Agenda

Popis
Ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Agenda je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Agenda.
Vlastnost název
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Název agendy je referenčním údajem o agendě vedený v Registru práv a povinností
Příklad
{"cs":"Agenda řidičů"}
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost název je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má název agendy následovně:

AgendaMá název agendy

Vlastnost kód
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^A[0-9]+$
Popis
Kód agendy je veřejným identifikátorem, který je jednoznačně přiřazen záznamu o agendě v číselníku agend v registru práv a povinností.
Příklad
"A1046"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost kód je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má kód agendy následovně:

AgendaMá kód agendy

Vlastnost ustanovení
Typ
seznam prvků dle datové struktury Ustanovení právního předpisu
Popis
Určuje právní předpis a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgány veřejné moci vykonávají svoji působnost, tj. agendu.
Příklad
viz Ustanovení právního předpisu
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ustanovení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je vykonávána na základě ustanovení následovně:

AgendaJe vykonávána na základě ustanoveníUstanovení právního předpisu

Vlastnost činnosti
Typ
seznam prvků dle datové struktury Činnost
Popis
Propojuje danou činnost s agendou, ve které má být činnost vykonávána.
Příklad
viz Činnost
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost činnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je vykonávána v agendě následovně:

ČinnostJe vykonávána v agenděAgenda

Vlastnost vykonávající-ovm
Typ
Seznam IRI dle regulárního výrazu ^orgán-veřejné-moci/[0-9]{8}(\.[0-9]+)?$
Popis
Určuje agendu, kterou vykonává daný orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživateli údajů nebo jejich kategorie.
Příklad
"orgán-veřejné-moci/66003008"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost vykonávající-ovm je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Vykonává agendu následovně:

Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů nebo jejich kategorieVykonává agenduAgenda

Vlastnost vykonávající-kategorie-ovm
Typ
Seznam IRI dle regulárního výrazu ^kategorie-ovm/KO[0-9]+$
Popis
Určuje agendu, kterou vykonává daný orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživateli údajů nebo jejich kategorie.
Příklad
"kategorie-ovm/KO11"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost vykonávající-kategorie-ovm je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Vykonává agendu následovně:

Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů nebo jejich kategorieVykonává agenduAgenda

Vlastnost vykonávající-spuú
Typ
Seznam IRI dle regulárního výrazu ^soukromoprávní-uživatel-údajů/[0-9]{8}\.[0-9]+$
Popis
Určuje agendu, kterou vykonává daný orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživateli údajů nebo jejich kategorie.
Příklad
"soukromoprávní-uživatel-údajů/65269705.9999"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost vykonávající-spuú je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Vykonává agendu následovně:

Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů nebo jejich kategorieVykonává agenduAgenda

Vlastnost vykonávající-kategorie-spuú
Typ
Seznam IRI dle regulárního výrazu ^kategorie-spuú/KU[0-9]+$
Popis
Určuje agendu, kterou vykonává daný orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživateli údajů nebo jejich kategorie.
Příklad
"kategorie-spuú/KU1"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost vykonávající-kategorie-spuú je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Vykonává agendu následovně:

Orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů nebo jejich kategorieVykonává agenduAgenda

Vlastnost ohlašovatel
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^orgán-veřejné-moci/[0-9]{8}(\.[0-9]+)?$
Popis
Určuje agendu, pro níž je daný orgán veřejné moci ohlašovatelem
Příklad
"orgán-veřejné-moci/00007064"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ohlašovatel je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Ohlašuje agendu následovně:

Orgán veřejné mociOhlašuje agenduAgenda

Vlastnost vznik
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, ke kterému agenda vznikla.
Příklad
"2017-08-18"
Význam

Vlastnost vznik je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum vzniku agendy následovně:

AgendaMá datum vzniku agendy

Vlastnost zánik
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, ke kterému agenda zanikla nebo zanikne.
Příklad
"2018-02-06"
Význam

Vlastnost zánik je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum zániku agendy následovně:

AgendaMá datum zániku agendy

Vlastnost platnost-od
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, od kterého je nebo bude agenda platná. Vzniklá agenda ještě nemusí být platná.
Příklad
"2018-07-02"
Význam

Vlastnost platnost-od je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má platnost agendy od následovně:

AgendaMá platnost agendy od

Vlastnost platnost-do
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, od kterého již agenda není nebo nebude platná. Neplatná agenda ještě nemusí být zaniklá.
Příklad
"2019-01-31"
Význam

Vlastnost platnost-do je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má platnost agendy do následovně:

AgendaMá platnost agendy do

Vlastnost poslední-změna
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, kdy došlo k poslední změně v údajích o agendě.
Příklad
"2018-10-09"
Význam

Vlastnost poslední-změna je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum poslední změny agendy následovně:

AgendaMá datum poslední změny agendy

Ustanovení právního předpisu

Popis
Ustanovení právního předpisu je identifikovatelná součást právního předpisu, např. jeho paragraf, odstavec nebo písmeno.
Význam
Typ Ustanovení právního předpisu je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Ustanovení právního předpisu.
Vlastnost označení
Typ
Řetězec
Popis
Úplné označení ustanovení je řetězec, který obsahuje označení samotného předpisu dle jeho označení ve Sbírce zákonů a dále označení samotného ustanovení v rámci předpisu. Jeho vnitřní struktura není nijak předepsána.
Příklad
"§ 107 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb. - Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů"
Význam

Vlastnost označení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu následovně:

Ustanovení právního předpisuMá úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu

Činnost

Popis
Činností se rozumí soubor úkonů vykonávaných v rámci agendy.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Činnost je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Činnost.
Vlastnost kód-činnosti
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^CR[0-9]+$
Popis
Kód činnosti je veřejným identifikátorem, který je jednoznačně přiřazen záznamu o činnosti v registru práv a povinností.
Příklad
"CR6072"
Význam

Vlastnost kód-činnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má kód činnosti následovně:

ČinnostMá kód činnosti

Vlastnost název-činnosti
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Název přiřazený činnosti v agendě.
Příklad
{"cs":"Vedení centrálního registru řidičů"}
Význam

Vlastnost název-činnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má název činnosti následovně:

ČinnostMá název činnosti

Vlastnost popis-činnosti
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Popis, který přibližuje náplň činnosti.
Příklad
{"cs":"361/2000 124-2e"}
Význam

Vlastnost popis-činnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má popis činnosti následovně:

ČinnostMá popis činnosti

Vlastnost typ-činnosti
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-činnosti/[0-9]+$
Popis
Určuje typ dané činnosti z číselníku typů činností.
Příklad
"typ-činnosti/STATSPR"
Význam

Vlastnost typ-činnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ činnosti následovně:

ČinnostMá typ činnostiTyp činnosti

Vlastnost platnost-činnosti-od
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, od kterého je činnost v agendě platná.
Příklad
"2018-05-28"
Význam

Vlastnost platnost-činnosti-od je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má platnost činnosti od následovně:

ČinnostMá platnost činnosti od

Vlastnost platnost-činnosti-do
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, do kterého je činnost v agendě platná.
Příklad
"2020-02-28"
Význam

Vlastnost platnost-činnosti-do je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má platnost činnosti do následovně:

ČinnostMá platnost činnosti do

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vícejazyčný řetězec
Typ
{"cs": "...", "en": "...", ...}
Popis
Typ je použit pro vlastnosti, jejichž hodnotou jsou řetězce v různých jazycích.
Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Agenda

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Agenda. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agenda, pro které jejich vlastnost Má název agendy nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agenda, pro které jejich vlastnost Má kód agendy nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agenda, pro které jejich vlastnost Ohlašuje agendu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agenda, pro které jejich vlastnost Má datum vzniku agendy nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agenda, pro které jejich vlastnost Má datum zániku agendy nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agenda, pro které jejich vlastnost Má platnost agendy od nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agenda, pro které jejich vlastnost Má platnost agendy do nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agenda, pro které jejich vlastnost Má datum poslední změny agendy nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agenda, pro které jejich vlastnost Vykonává agendu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agenda, pro které jejich vlastnost Vykonává agendu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agenda, pro které jejich vlastnost Vykonává agendu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Agenda, pro které jejich vlastnost Vykonává agendu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Ustanovení právního předpisu

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Ustanovení právního předpisu. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Je vykonávána na základě ustanovení nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Činnost

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Činnost. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Činnost, pro které jejich vlastnost Má kód činnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Činnost, pro které jejich vlastnost Má název činnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Činnost, pro které jejich vlastnost Má popis činnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Činnost, pro které jejich vlastnost Má typ činnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Činnost, pro které jejich vlastnost Má platnost činnosti od nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Činnost, pro které jejich vlastnost Má platnost činnosti do nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Činnost, pro které jejich vlastnost Je vykonávána v agendě nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.