Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o převodu činností orgánů veřejné moci v rámci jejich působností z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků uvedených v poli položky. Každý prvek v poli sestává z následujících nepovinných vlastností:

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Prvky

Vlastnost činnost
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^činnost/A[0-9]+/CR[0-9]+$
Popis
Určuje činnost převedenou z převádějícícho orgánu veřejné moci na přebírající v rámci jejich působností.
Příklad
"činnost/A5057/CR54859"
Význam

Vlastnost činnost je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má převedenou činnost následovně:

Převod činnostiMá převedenou činnostČinnost

Vlastnost z-působnosti
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^působnost/A[0-9]+/[0-9]+(\.[0-9]+)?$
Popis
Určuje působnost převádějícího orgánu veřejné moci, ze které je činnost převáděna. Převádějící orgán veřejné moci je určen touto působností.
Příklad
"působnost/A3787/00296333"
Význam

Vlastnost z-působnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Převádí činnost z působnosti následovně:

Převod činnostiPřevádí činnost z působnostiPůsobnost v agendě

Vlastnost do-působnosti
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^působnost/A[0-9]+/[0-9]+(\.[0-9]+)?$
Popis
Určuje působnost přebírajícího orgánu veřejné moci, do které je činnost převáděna. Přebírající orgán veřejné moci je určen touto působností.
Příklad
"působnost/A3787/00296279"
Význam

Vlastnost do-působnosti je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Převádí činnost do působnosti následovně:

Převod činnostiPřevádí činnost do působnostiPůsobnost v agendě

Vlastnost od
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, od kterého je převod činnosti platný.
Příklad
"2019-01-22"
Význam

Vlastnost od je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum převodu činnosti od následovně:

Převod činnostiMá datum převodu činnosti od

Vlastnost do
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, do kterého je převod činnosti platný.
Příklad
Neuveden
Význam

Vlastnost do je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum převodu činnosti do následovně:

Převod činnostiMá datum převodu činnosti do

Vlastnost vps
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^smlouva/.+$
Popis
Určuje veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě je převod činnosti uskutečněn.
Příklad
"smlouva/00296333"
Význam

Vlastnost vps je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má smlouvu pro převod činnosti následovně:

Převod činnostiMá smlouvu pro převod činnostiVeřejnoprávní smlouva k předání působnosti

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

  RDF vlastnosti

  Ukázky práce s RDF distribucí

  V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

  Ukázky SPARQL dotazů nad typem Převod činnosti

  Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Převod činnosti. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

  Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Převod činnosti, pro které jejich vlastnost Má převedenou činnost nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

  Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Převod činnosti, pro které jejich vlastnost Převádí činnost z působnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

  Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Převod činnosti, pro které jejich vlastnost Převádí činnost do působnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

  Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Převod činnosti, pro které jejich vlastnost Má datum převodu činnosti od nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

  Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Převod činnosti, pro které jejich vlastnost Má smlouvu pro převod činnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.