Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o soukromoprávních uživatelích údajů z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků odpovídajících datové struktuře Soukromoprávní uživatel údajů. Prvky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Soukromoprávní uživatel údajů

Popis
Soukromoprávním uživatelem údajů se rozumí podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není orgánem veřejné moci a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru nebo z agendového informačního systému.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Soukromoprávní uživatel údajů je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Soukromoprávní uživatel údajů.
Vlastnost identifikátor
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{8}\.[0-9]+$
Popis
Jednoznačný identifikátor soukromoprávního uživatele údajů. Identifikátor je referenčním údajem.
Příklad
"28195604.9999"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost identifikátor je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikátor soukromoprávního uživatele údajů následovně:

Soukromoprávní uživatel údajůMá identifikátor soukromoprávního uživatele údajů

Vlastnost název
Typ
Vícejazyčný řetězec
Popis
Pojmenovává soukromprávního uživatele údajů názvem, který je oficiálním pojmenováním soukromoprávního uživatele údajů. Jedná se o referenční údaj převzatý z registru osob.
Příklad
{"cs":"AXA pojišťovna a.s."}
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost název je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má obchodní firmu nebo název nebo označení osoby nebo jméno, popřípadně jména, a příjmení soukromoprávního uživatele údajů následovně:

Soukromoprávní uživatel údajůMá obchodní firmu nebo název nebo označení osoby nebo jméno, popřípadně jména, a příjmení soukromoprávního uživatele údajů

Vlastnost ičo
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{8}$
Popis
Identifikační číslo osoby soukromoprávního uživatele údajů. Jedná se o refrenční údaj.
Příklad
"28195604"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ičo je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikační číslo osoby soukromoprávního uživatele údajů následovně:

Soukromoprávní uživatel údajůMá identifikační číslo osoby soukromoprávního uživatele údajů

Vlastnost datové-schránky
Typ
seznam prvků dle datové struktury Datová schránka
Popis
Určuje datovou schránku soukromoprávního uživatele údajů. Datová schránka soukromoprávního uživatele údajů vedená v Registru práv a povinností je referenčním údajem a je převzata z registru osob. Soukromoprávní uživatel údajů může mít více datových schránek a má alespoň jednu. Jedna datová schránka patří nejvýše jednomu soukromoprávnímu uživateli údajů.
Příklad
viz Datová schránka
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost datové-schránky je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datovou schránku soukromoprávního uživatele údajů následovně:

Soukromoprávní uživatel údajůMá datovou schránku soukromoprávního uživatele údajůDatová schránka

Vlastnost ustanovení
Typ
seznam prvků dle datové struktury Ustanovení právního předpisu
Popis
Určuje právní předpis a označení jeho ustanovení, na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo z agendových informačních systémů.
Příklad
viz Ustanovení právního předpisu
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost ustanovení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je oprávněn k využívání údajů ná základě ustanovení následovně:

Soukromoprávní uživatel údajůJe oprávněn k využívání údajů ná základě ustanoveníUstanovení právního předpisu

Vlastnost seznam-kategorií
Typ
seznam prvků sestávajících z následujících nepovinných vlastností:
Popis
Určuje orgán veřejné moci nebo soukromoprávního uživatele údajů zařazený do kategorie.
Příklad
{"kategorie":"kategorie-spuú/KU4","zařazení-od":"2018-06-15"}
Význam

Vlastnost seznam-kategorií je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má zařazený subjekt následovně:

Zařazení do kategorieMá zařazený subjektOrgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů

Vlastnost kategorie
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^kategorie-spuú/KU[0-9]+$
Popis
Určuje kategorii, do které je orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů zařazen.
Příklad
"kategorie-spuú/KU4"
Význam

Vlastnost kategorie je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Zařazuje do kategorie následovně:

Zařazení do kategorieZařazuje do kategorieKategorie

Vlastnost zařazení-od
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, ke kterému byl nebo bude orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů do kategorie zařazen.
Příklad
"2018-06-15"
Význam

Vlastnost zařazení-od je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum zařazení do kategorie následovně:

Zařazení do kategorieMá datum zařazení do kategorie

Vlastnost zařazení-do
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, ke kterému byl nebo bude orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů z kategorie vyřazen.
Příklad
Neuveden
Význam

Vlastnost zařazení-do je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum vyřazení z kategorie následovně:

Zařazení do kategorieMá datum vyřazení z kategorie

Vlastnost adresa-sídla
Typ
prvek dle datové struktury Adresní místo
Popis
Adresa sídla soukromoprávního uživatele údajů, pokud takovou adresu má. Adresa sídla je referenční údaj. Je vyjádřena referencí do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Je převzata z registru osob. Jeden soukromoprávní uživatel údajů může mít nejvýše jednu adresu místa sídla.
Příklad
Neuveden
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost adresa-sídla je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má adresu sídla soukromoprávního uživatele údajů následovně:

Soukromoprávní uživatel údajůMá adresu sídla soukromoprávního uživatele údajůAdresní místo

Vlastnost adresa-místa-podnikání
Typ
prvek dle datové struktury Adresní místo
Popis
Adresa místa podnikání soukromoprávního uživatele údajů, pokud takovou adresu má. Adresa místa podnikání je referenční údaj. Je vyjádřena referencí do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Je převzata z registru osob. Jeden soukromoprávní uživatel údajů může mít nejvýše jednu adresu místa podnikání.
Příklad
Neuveden
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost adresa-místa-podnikání je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má adresu místa podnikání soukromoprávního uživatele údajů následovně:

Soukromoprávní uživatel údajůMá adresu místa podnikání soukromoprávního uživatele údajůAdresní místo

Vlastnost vznik
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, ke kterému soukromoprávní uživatel údajů vznikl nebo byl zapsán do evidence, je-li se zápisem do evidence spojen vznik soukromoprávního uživatele údajů.
Příklad
"2018-06-15"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost vznik je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum vzniku soukromoprávního uživatele údajů následovně:

Soukromoprávní uživatel údajůMá datum vzniku soukromoprávního uživatele údajů

Vlastnost zánik
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, ke kterému soukromoprávní uživatel údajů zanikl nebo byl vymazán z evidence, je-li s výmazem z evidence spojen zánik soukromoprávního uživatele údajů.
Příklad
Neuveden
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost zánik je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum zániku soukromoprávního uživatele údajů následovně:

Soukromoprávní uživatel údajůMá datum zániku soukromoprávního uživatele údajů

Vlastnost pozastavení-od
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, od kterého má soukromoprávní uživatel údajů pozastavené působení.
Příklad
Neuveden
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost pozastavení-od je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má pozastavené působení soukromoprávního uživatele údajů od následovně:

Soukromoprávní uživatel údajůMá pozastavené působení soukromoprávního uživatele údajů od

Vlastnost pozastavení-do
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, do kterého má soukromoprávní uživatel údajů pozastavené působení.
Příklad
Neuveden
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost pozastavení-do je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má pozastavené působení soukromoprávního uživatele údajů do následovně:

Soukromoprávní uživatel údajůMá pozastavené působení soukromoprávního uživatele údajů do

Vlastnost přerušení-od
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, do kterého má soukromoprávní uživatel údajů přerušené působení.
Příklad
Neuveden
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost přerušení-od je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má přerušené působení soukromoprávního uživatele údajů od následovně:

Soukromoprávní uživatel údajůMá přerušené působení soukromoprávního uživatele údajů od

Vlastnost přerušení-do
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, od kterého má soukromoprávní uživatel údajů přerušené působení.
Příklad
Neuveden
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost přerušení-do je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má přerušené působení soukromoprávního uživatele údajů do následovně:

Soukromoprávní uživatel údajůMá přerušené působení soukromoprávního uživatele údajů do

Datová schránka

Popis
Datová schránka tak, jak je definována v zákoně č. 300/2008 Sb.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Datová schránka je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Datová schránka.
Vlastnost typ-ds
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-datové-schránky/[A-Z]+$
Popis
Určuje typ datové schránky z číselníku typů datových schránek.
Příklad
"typ-datové-schránky/PO"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost typ-ds je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ datové schránky následovně:

Datová schránkaMá typ datové schránkyTyp datové schránky

Vlastnost identifikátor-ds
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9a-z]{7}$
Popis
Jednoznačný identifikátor datové schránky.
Příklad
"wriczed"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost identifikátor-ds je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikátor datové schránky následovně:

Datová schránkaMá identifikátor datové schránky

Ustanovení právního předpisu

Popis
Ustanovení právního předpisu je identifikovatelná součást právního předpisu, např. jeho paragraf, odstavec nebo písmeno.
Význam
Typ Ustanovení právního předpisu je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Ustanovení právního předpisu.
Vlastnost označení
Typ
Řetězec
Popis
Úplné označení ustanovení je řetězec, který obsahuje označení samotného předpisu dle jeho označení ve Sbírce zákonů a dále označení samotného ustanovení v rámci předpisu. Jeho vnitřní struktura není nijak předepsána.
Příklad
"§ 129 zákona č. 277/2009 Sb. - Zákon o pojišťovnictví"
Význam

Vlastnost označení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu následovně:

Ustanovení právního předpisuMá úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu

Adresní místo

Popis
Adresní místo je takovým místem v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu. Adresní místo je základním územním prvekem vedeným v Registru územní identifikace.
Definující ustanovení právních předpisů
Význam
Typ Adresní místo je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Adresní místo.
Vlastnost kód
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{8}$
Popis
Kód adresního místa je identifikačním údajem adresního místa vedeným v Registru územní identifikace.
Příklad
"21727694"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost kód je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má kód adresního místa následovně:

Adresní místoMá kód adresního místa

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vícejazyčný řetězec
Typ
{"cs": "...", "en": "...", ...}
Popis
Typ je použit pro vlastnosti, jejichž hodnotou jsou řetězce v různých jazycích.
Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Soukromoprávní uživatel údajů

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Soukromoprávní uživatel údajů. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Soukromoprávní uživatel údajů, pro které jejich vlastnost Má identifikátor soukromoprávního uživatele údajů nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Soukromoprávní uživatel údajů, pro které jejich vlastnost Má obchodní firmu nebo název nebo označení osoby nebo jméno, popřípadně jména, a příjmení soukromoprávního uživatele údajů nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Soukromoprávní uživatel údajů, pro které jejich vlastnost Má identifikační číslo osoby soukromoprávního uživatele údajů nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Soukromoprávní uživatel údajů, pro které jejich vlastnost Má datum vzniku soukromoprávního uživatele údajů nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Datová schránka

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Datová schránka. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Datová schránka, pro které jejich vlastnost Má typ datové schránky nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Datová schránka, pro které jejich vlastnost Má identifikátor datové schránky nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Datová schránka, pro které jejich vlastnost Má datovou schránku soukromoprávního uživatele údajů nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Ustanovení právního předpisu

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Ustanovení právního předpisu. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Má úplné označení ustanovení včetně označení právního předpisu nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Ustanovení právního předpisu, pro které jejich vlastnost Je oprávněn k využívání údajů ná základě ustanovení nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Zařazení do kategorie

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Zařazení do kategorie. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Zařazení do kategorie, pro které jejich vlastnost Zařazuje do kategorie nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Zařazení do kategorie, pro které jejich vlastnost Má datum zařazení do kategorie nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Zařazení do kategorie, pro které jejich vlastnost Má zařazený subjekt nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.