Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o veřejnoprávních smlouvách k přenesení působnosti z Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v podobě otevřených dat. Otevřená data dle této otevřené formální normy jsou publikována ve formátu JSON-LD, se kterým lze pracovat standardními softwarovými prostředky pro práci s formátem JSON. Formát JSON-LD navíc umožňuje přímou interpretaci dat v podobě datového modelu RDF.

JSON struktura

V této sekci je popsána struktura JSON distribuce datové sady. Struktura je též popsána v JSON schématu

Přehled JSON struktury

Datová sada je tvořena seznamem prvků odpovídajících datové struktuře Veřejnoprávní smlouva k předání působnosti. Prvky jsou uvedeny v poli položky.

Detailní specifikace prvků JSON struktury

V této části jsou specifikovány jednotlivé prvky JSON struktury.

Veřejnoprávní smlouva k předání působnosti

Popis
Veřejnoprávní smlouva, která zakládá předání působnosti mezi dvěma orgány veřejné moci.
Význam
Typ Veřejnoprávní smlouva k předání působnosti je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Veřejnoprávní smlouva k předání působnosti.
Vlastnost identifikátor
Typ
Řetězec
Popis
Jednoznačný identifikátor veřejnoprávní smlouvy.
Příklad
"811/2016/OVV"
Význam

Vlastnost identifikátor je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má identifikátor veřejnoprávní smlouvy následovně:

Veřejnoprávní smlouva k předání působnostiMá identifikátor veřejnoprávní smlouvy

Vlastnost uzavření
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, ke kterému byla veřejnoprávní smlouva uzavřena a odkdy je platná.
Příklad
"2016-11-07"
Význam

Vlastnost uzavření je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum uzavření veřejnoprávní smlouvy následovně:

Veřejnoprávní smlouva k předání působnostiMá datum uzavření veřejnoprávní smlouvy

Vlastnost ukončení
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Datum, ke kterému bude nebo byla veřejnoprávní smlouva ukončena a do kdy je platná.
Příklad
"2019-12-31"
Význam

Vlastnost ukončení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum ukončení veřejnoprávní smlouvy následovně:

Veřejnoprávní smlouva k předání působnostiMá datum ukončení veřejnoprávní smlouvy

Vlastnost na-dobu-neurčitou
Typ
Boolean
Popis
Určuje, zda je veřejnoprávní smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
Příklad
false
Význam

Vlastnost na-dobu-neurčitou je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Je uzavřena na dobu neurčitou následovně:

Veřejnoprávní smlouva k předání působnostiJe uzavřena na dobu neurčitou

Vlastnost rozhodnutí-o-předání
Typ
prvek dle datové struktury Rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy
Popis
Rozhodnutí převádějícího orgánu veřejné moci o předání působnosti. Toto rozhodnutí je pro danou veřejnoprávní smlouvu vždy právě jedno.
Příklad
Neuveden
Význam

Vlastnost rozhodnutí-o-předání je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má rozhodnutí o předání působnosti následovně:

Veřejnoprávní smlouva k předání působnostiMá rozhodnutí o předání působnostiRozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy

Vlastnost rozhodnutí-o-převzetí
Typ
prvek dle datové struktury Rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy
Popis
Rozhodnutí přebírajícího orgánu veřejné moci o převzetí působnosti. Toto rozhodnutí je pro danou veřejnoprávní smlouvu vždy právě jedno.
Příklad
Neuveden
Význam

Vlastnost rozhodnutí-o-převzetí je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má rozhodnutí o převzetí působnosti následovně:

Veřejnoprávní smlouva k předání působnostiMá rozhodnutí o převzetí působnostiRozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy

Vlastnost rozhodnutí-o-schválení
Typ
prvek dle datové struktury Rozhodnutí o schválení předání působnosti
Popis
Rozhodnutí orgánu veřejné moci schvalujícícho předání působností o schválení předání působnosti mezi dvěma orgány veřejné moci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Toto rozhodnutí je pro danou veřejnoprávní smlouvu vždy právě jedno.
Příklad
viz Rozhodnutí o schválení předání působnosti
Význam

Vlastnost rozhodnutí-o-schválení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má rozhodnutí o schválení předání působnosti následovně:

Veřejnoprávní smlouva k předání působnostiMá rozhodnutí o schválení předání působnostiRozhodnutí o schválení předání působnosti

Vlastnost schvaluje
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^orgán-veřejné-moci/[0-9]+(\.[0-9]+)?$
Popis
Určuje orgán veřejné moci, který schvaluje předání působnosti mezi převádějícím a přebírajícím orgánem veřejné moci na základě veřejnoprávní smlouvy k předání působnosti.
Příklad
"orgán-veřejné-moci/70890650"
Význam

Vlastnost schvaluje je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Schvaluje předání působnosti následovně:

Veřejnoprávní smlouva k předání působnostiSchvaluje předání působnostiOrgán veřejné moci

Vlastnost převádí
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^orgán-veřejné-moci/[0-9]+(\.[0-9]+)?$
Popis
Určuje orgán veřejné moci, který převádí některé své působnosti na přebírající orgán veřejné moci na základě veřejnoprávní smlouvy k předání působnosti.
Příklad
"orgán-veřejné-moci/00245925"
Význam

Vlastnost převádí je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Převádí působnost následovně:

Veřejnoprávní smlouva k předání působnostiPřevádí působnostOrgán veřejné moci

Vlastnost přebírá
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^orgán-veřejné-moci/[0-9]+(\.[0-9]+)?$
Popis
Určuje orgán veřejné moci, který přebírá některé působnosti převádějícího orgánu veřejné moci na základě veřejnoprávní smlouvy k předání působnosti.
Příklad
"orgán-veřejné-moci/00245836"
Význam

Vlastnost přebírá je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Přebírá působnost následovně:

Veřejnoprávní smlouva k předání působnostiPřebírá působnostOrgán veřejné moci

Rozhodnutí o schválení předání působnosti

Popis
Rozhodnutí orgánu veřejné moci schvalujícícho předání působností o schválení předání působnosti mezi dvěma orgány veřejné moci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Toto rozhodnutí je pro danou veřejnoprávní smlouvu vždy právě jedno.
Význam
Typ Rozhodnutí o schválení předání působnosti je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Má rozhodnutí o schválení předání působnosti.
Vlastnost číslo-jednací

Viz specifikace prvku číslo-jednací

Vlastnost datum

Viz specifikace prvku datum

Vlastnost typ-rozhodnutí-schválení
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-rozhodnutí-schválení/.+$
Popis
Určuje typ rozhodnutí o schválení předání působnosti z číselníku typů rozhodnutí o schválení předání působnosti.
Příklad
"typ-rozhodnutí-schválení/KRAJ"
Význam

Vlastnost typ-rozhodnutí-schválení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ rozhodnutí o schválení předání působnosti následovně:

Rozhodnutí o schválení předání působnostiMá typ rozhodnutí o schválení předání působnostiTyp rozhodnutí o schválení předání působnosti

Rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy

Popis
Rozhodnutí orgánu veřejné moci o založení veřejnoprávní smlouvy.
Význam
Typ Rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy je definován v sémantickém slovníku pojmů jako Rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy.
Vlastnost číslo-jednací

Viz specifikace prvku číslo-jednací

Vlastnost datum

Viz specifikace prvku datum

Vlastnost typ-rozhodnutí-založení
Typ
IRI dle regulárního výrazu ^typ-rozhodnutí-založení/.+$
Popis
Určuje typ rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy z číselníku typů rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy.
Příklad
"typ-rozhodnutí-založení/RADA"
Význam

Vlastnost typ-rozhodnutí-založení je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má typ rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy následovně:

Rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvyMá typ rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvyTyp rozhodnutí o založení veřejnoprávní smlouvy

Sdílené prvky

Vlastnost číslo-jednací
Typ
Řetězec
Popis
Unikátní číslo jednací přiřazené rozhodnutí.
Příklad
"19/2/2016"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost číslo-jednací je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má číslo jednací rozhodnutí následovně:

RozhodnutíMá číslo jednací rozhodnutí

Vlastnost datum
Typ
Řetězec dle regulárního výrazu ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$
Popis
Určuje datum, ke kterému bylo rozhodnutí vydáno.
Příklad
"2016-09-22"
Definující ustanovení právních předpisů
Význam

Vlastnost datum je definována v sémantickém slovníku pojmů jako Má datum rozhodnutí následovně:

RozhodnutíMá datum rozhodnutí

Obecné prvky

Jedná se o JSON prvky, které jsou použity na různých místech JSON reprezentace datové sady v různých situacích

Vlastnost type
Typ
Řetězec
Popis
Vlastnost je použita pro označení sémantického typu daného prvku v JSON reprezentaci datové sady. Sémantický typ je identifikován v podobě lokálního IRI. Aby jej bylo možné využít, je nutné JSON reprezentaci interpretovat jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Při této interpretaci lze získat globální IRI sémantického typu. Jeho dereferencováním lze získat úplnou definici významu.
Vlastnost id
Typ
Řetězec
Jméno
Identifikátor prvku
Popis
Vlastnost přiřazuje prvku identifikátor entity, kterou v JSON reprezentaci datové sady reprezentuje. Identifikátor entity je uveden v podobě relativního nebo absolutního IRI. V případě relativního IRI je pro získání absolutního IRI interpretovat JSON reprezentaci jako JSON-LD reprezentaci s pomocí kontextu uvedeného v JSON-LD reprezentaci (@context). Dereferencováním získaného absolutního IRI lze získat úplnou podobu identifikované entity dostupnou v daném zdroji.

RDF struktura

V této sekci je popsána struktura RDF distribuce datové sady.

Přehled RDF struktury

V této sekci je uveden přehled struktury RDF distribuce datové sady.

RDF třídy

RDF vlastnosti

Ukázky práce s RDF distribucí

V této sekci jsou uvedeny příklady SPARQL dotazů pro práci s RDF distribucí datové sady.

Ukázky SPARQL dotazů nad typem Veřejnoprávní smlouva k předání působnosti

Následující SPARQL dotaz vrací seznam všech instancí typu Veřejnoprávní smlouva k předání působnosti. Pro každou instanci vrací hodnoty všech datových vlastností (textové, datumové, atd.) a objektových vlastností, kde je instance v pozici subjektu či objektu a které mají horní kardinalitu druhého prvku rovnu 1. V případě volitelných vlastností používá klauzuli OPTIONAL. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Veřejnoprávní smlouva k předání působnosti, pro které jejich vlastnost Má identifikátor veřejnoprávní smlouvy nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Veřejnoprávní smlouva k předání působnosti, pro které jejich vlastnost Má datum uzavření veřejnoprávní smlouvy nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Veřejnoprávní smlouva k předání působnosti, pro které jejich vlastnost Má datum ukončení veřejnoprávní smlouvy nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Veřejnoprávní smlouva k předání působnosti, pro které jejich vlastnost Je uzavřena na dobu neurčitou nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Veřejnoprávní smlouva k předání působnosti, pro které jejich vlastnost Schvaluje předání působnosti nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Veřejnoprávní smlouva k předání působnosti, pro které jejich vlastnost Převádí působnost nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.

Následující SPARQL dotaz vrací instance typu Veřejnoprávní smlouva k předání působnosti, pro které jejich vlastnost Přebírá působnost nabývá určité zadané hodnoty. Dotaz je typu SELECT, tudíž vrací tabulku.