Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o sběrných dvorech, které slouží jako místa pro zbavení se odpadu. Norma je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[json-ld11]], a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Diagram datového modelu sběrných dvorů
Diagram datového modelu sběrných dvorů . Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis sběrných dvorů. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Sběrný dvůr

Tato třída reprezentuje samotný sběrný dvůr.

Podmínky užití

Vlastnost
podmínky_užití
Typ
Text
Jméno
Podmínky užití
Popis
Specifikace podmínek za kterých je možné sberný dvůr využít.
Příklady
Sběrný dvůr Na Klinkách mohou zdarma využívat občané s trvalým pobytem v Třebíči. Ostatní za poplatek.

Vazba: Provozovatel

Vazba
provozovatel
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Provozovatel
Popis
Provozovatel sběrného dvora.

Vazba: Umístění

Vazba
umístění
Typ
Umístění
Jméno
Umístění
Popis
Prostorová lokalizace sběrného dvora.

Vazba: Kontakt

Vazba
kontakt
Typ
Kontakt
Jméno
Kontakt
Popis
Kontaktní údaje na provozovatele.

Vazba: Otevírací doba

Vazba
otevírací_doba
Typ
Časová specifikace
Jméno
Otevírací doba
Popis
Otevírací doba sběrného dvora.

Vazba: Kontejner

Vazba
kontejner
Typ
Kontejner
Jméno
Typ
Popis
Specifikace kontejneru na odpad. V tomto případu se jedná o velkoobjemový kontejner, který v ulicích města běžně nenajdeme. Kontejner může být odvezen jenom speciálnímy vozidly. Svoz je zabezpečován nepravidelně dle potřeb Střediska sběrného odpadu.

Kontejner

Tato třída reprezentuje velkoobjemový kontejner. Kontejner může být odvezen jenom speciálnímy vozidly. Svoz je zabezpečován nepravidelně dle potřeb Střediska sběrného odpadu. V ulicích města se běžně takéto kontejnery nevyskytují.

Vazba: Typ odpadu

Vazba
typ_odpadu
Typ
Typy odpadů
Jméno
Typ odpadu
Popis
Hodnota této vlastnosti je z Číselníku pro typy odpadů publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. Číselník vychází z katalogu odpadů, který je přílohou k vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/typy-odpadů/položky/pneumatiky

Vazba: Omezení

Vazba
omezení
Typ
Množství
Jméno
Omezení
Popis
Maximální množství odpadu, které je možné do sběrného střediska přinést bez poplatku.

Vazba: Poplatek

Vazba
poplatek
Typ
Poplatek
Jméno
Poplatek
Popis
Výše poplatku za odpad, při překročení maximálního množství odpadu.

Poplatek

Tato třída reprezentuje poplatek.

Vazba: Typ odpadu

Vazba
typ_odpadu
Typ
Typy odpadů
Jméno
Typ odpadu
Popis
Hodnota této vlastnosti je z Číselníku pro typy odpadů publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. Číselník vychází z katalogu odpadů, který je přílohou k vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/typy-odpadů/položky/pneumatiky

Vazba: Cena

Vazba
cena
Typ
Částka
Jméno
Cena
Popis
Částka kterou platíte za přinesený odpad, pokuď překročíte maximální množství které je možné přinést zdarma.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace sběrných dvorů v různých úrovních detailu.

Jednoduchý sběrný dvůr

Příklad ukazuje, jak lze prezentovat sběrný dvůr s minimálními položkami k publikaci. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Příklad a schéma jsou stále ve vývoji.

Komplexní sběrný dvůr

V komplexním příkladu jsou uvedeny položky, které je vhodné vyplnit, aby měl uživatel co nejlepší představu o daném sběrném dvore. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Příklad a schéma jsou stále ve vývoji.

Více sběrných dvorů

V příkladu je uveden seznam prezentující více sběrných dvorů. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Předpřipravená metadata

Tato sekce obsahuje odkaz na vzorový metadatový záznam datové sady použitelný pro registraci datové sady do Národního katalogu otevřených dat. Registrace pomocí tohoto předpřipraveného záznamu umožní vyhledat podobné datové sady publikované dle této otevřené formální normy.