Abstrakt

Tento dokument je sdílenou specifikací, která je součástí otevřených formálních norem ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Věc v této specifikaci reprezentuje předka (ve smyslu dědičnosti) všech tříd definovaných v jiných specifikacích a otevřených formálních normách. Její vlastnosti a vazby tedy lze použít vždy a jsou specifikovány zde, na jednom místě.

Přehled

Diagram datového modelu věci
Diagram datového modelu věci. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník.

Specifikace

V této sekci je definována třída Věc, společný předek (ve smyslu dědičnosti) všech tříd definovaných v otevřených formálních normách a sdílených specifikacích. Každá třída tedy dědí atributy a vlastnosti třídy Věc. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad.

Věc

Tato třída reprezentuje samotnou zveřejněnou věc.

Identifikátor

Vlastnost
iri
Typ
IRI
Jméno
Identifikátor
Popis
IRI neboli unikátní identifikátor dané věci.
Příklad
https://www.trebic.cz/zdroj/aktualita/2020/dopadení-lupiče-na-francouzské-ulici

Název

Vlastnost
název
Typ
Text
Jméno
Název
Popis
Název věci.
Příklady
Díky policistům byl lupič dopaden

Popis

Vlastnost
popis
Typ
Text
Jméno
Popis
Popis
Textový popis věci.
Příklady
Ve čtvrtek 26. září večer došlo k loupeži banky na Masarykově náměstí. Lupič pak prchal směrem ven z města. Obsluha městského kamerového systému incident zaznamenala, strážníci městské policie zastavili auto ve Francouzské ulici a přivolali státní policii. Ti záležitost převzali k dořešení. Pachateli hrozí až 10 let za mřížemi.

Vytvořeno

Vlastnost
vytvořeno
Typ
Časový okamžik
Jméno
Vytvořeno
Popis
Datum a čas zveřejnění věci.
Příklady
2019-09-27T09:30:00+02:00

Aktualizováno

Vlastnost
aktualizováno
Typ
Časový okamžik
Jméno
Aktualizováno
Popis
Časový okamžik poslední aktualizace údajů.
Příklady
2019-10-28T09:00:00+02:00

Relevantní do

Vlastnost
relevantní_do
Typ
Časový okamžik
Jméno
Relevantní do
Popis
Časový okamžik, který určuje, do kdy je věc relevantní. Po tomto okamžiku ztrácí věc význam a je možné ji definitivně smazat. Tuto vlastnost využíváme u věcí, které mají obvykle krátkou platnost a informace o jejich existenci nepotřebujeme dále uchovávat. Typicky se využívá u datových sad, kde položky rychle přibývají a mizí, jako jsou například aktualiy, akcí, zprávy, oznámení nebo dotazy. U datových sad s delší platností se místo "Relevantní do" používá vlastnost "Zneplatněno". Pokuď použijeme u datové sady vlastnost "Relevantní do", není možné použít vlastnost "Zneplatněno".
Příklady
2019-11-27T09:00:+02:00

Zneplatněno

Vlastnost
zneplatněno
Typ
Časový okamžik
Jméno
Zneplatněno
Popis
Časový okamžik, který říká, odkdy daná věc přestala existovat, ale datový záznam o její existenci zůstává zachován. Typicky se tato vlastnost využívá u sad s dlouhou životností, jako jsou například sportoviště, kina, letadla, města, lidé, umělecká díla, atd. Vlastnost zneplatněno zabezpečí, že i po zániku dané věci bude existovat záznam o tom, že kdysi daná věc existovala. Pokuď použijeme u datové sady tuto vlastnost, není možné použít vlastnost "Relevantní do".
Příklady
2019-10-27T09:00:00+02:00

Vazba: Příloha

Vazba
příloha
Typ
Příloha
Jméno
Příloha
Popis
Dodatečné digitální objekty, které může věc obsahovat, nebo které se k ní pojí.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezantace věcí v různých úrovních detailu, ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Jednoduchá věc

Příklad ukazuje, jak lze prezentovat věc s minimálními položkami k publikaci.

Komplexní věc

V komplexním příkladu jsou uvedeny položky, které je vhodné vyplnit, aby měl uživatel k dispozici co nejvíce informací o dané věci. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Zneplatněná věc

Příklad ukazuje, jak lze publikovat zneplatnění věci, např. turistického cíle, sportoviště, atd. Zneplatnění se použije v případě, že záznam z datové sady už není platný, např. v případě, že sportoviště zaniklo. Záznam nelze z datové sady jednoduše smazat, protože uživatel této sady by se pak o smazání jednoduše nedozvěděl. Byl by nucen neustále porovnávat stav publikované datové sady s posledním, jemu známým stavem pro případ, že záznam zmizí. Lepším řešením je proto pro datové sady se záznamy, které nemizí často, záznam ponechat, a nastavit mu datum zneplatnění, čímž se uživatelé datové sady o tomto explicitně dozvědí.