Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o dostupných sportovištích jakéhokoliv druhu - od posiloven, přes bazény až po víceúčelové haly. Norma umožňuje pokrýt soukromé i veřejné sportoviště. Norma je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[json-ld11]], a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Diagram datového modelu sportovišť
Diagram datového modelu sportovišť. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis sportovišť. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad. Všechny třídy, které nejsou specifikovány jinou otevřenou formální normou nebo číselníkem, dědí vlastnosti a vazby třídy Věc.

Sportoviště

Tato třída reprezentuje samotné zveřejněné sportoviště. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Podmínky užívání

Vlastnost
podmínky_užívání
Typ
Text
Jméno
Podmínky užívání
Popis
Podmínky užívání sportoviště.
Příklady
HULK GYM je dostupná po celý rok po zaplacení vstupného.

Provozní řád

Vlastnost
provozní_řád
Typ
Text
Jméno
Provozní řád
Popis
Provozní řád sportoviště.
Příklady
Provozní řád HULK GYM:...

Vazba: Provozovatel

Vazba
provozovatel
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Provozovatel
Popis
Provozovatel sportoviště.

Vazba: Vlastník

Vazba
vlastník
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Vlastník
Popis
Vlastník sportoviště.

Vazba: Umístění

Vazba
umístění
Typ
Umístění
Jméno
Umístění sportoviště.
Popis
Prostorová lokalizace sportoviště.

Vazba: Kontakt

Vazba
kontakt
Typ
Kontakt
Jméno
Kontakt
Popis
Kontaktní údaje na provozovatele sportoviště.

Vazba: Bezbariérovost

Vazba
bezbariérovost
Typ
Bezbariérovost
Jméno
Bezbariérovost
Popis
Popis typu bezbariérového přístupu a formy přístupnosti.

Vazba: Vstupné

Vazba
vstupné
Typ
Vstupné
Jméno
Vstupné
Popis
Specifikace vstupného na dané sportoviště.

Vazba: Otevírací doba

Vazba
otevírací_doba
Typ
Časová specfikace
Jméno
Otevírací doba
Popis
Otevírací doba konkrétního objektu (sportoviště).

Vazba: Doplňková služba

Vazba
doplňková_služba
Typ
Služba
Jméno
Doplňková služba
Popis
Druhy doplňkových služeb, které se nacházejí v areálu sportoviště.
Příklad
Masáže, kadeřnictví, pedikůra,...

Vazba: Sport

Vazba
sport
Typ
Sport
Jméno
Sport
Popis
Hodnoty této vlastnosti jsou z Číselníku pro sporty publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. Číselník nabývá několika hodnot, v příkladu je uvedena prezentace atletiky.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/sporty/položky/atletika

Vazba: Typ sportoviště

Vazba
typ_sportoviště
Typ
Typ sportoviště
Jméno
Typ
Popis
Hodnoty této vlastnosti jsou z Číselníku pro typy sportovišť publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. Číselník nabývá několika hodnot, zde je uvedena prezentace bazénu.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/typy-sportovišť/položky/bazén

Služba

Tato třída reprezentuje informace o dostupných službách v daném sportovišti. Jedná se například o masáže, kosmetiku, obchod, apod. Třída dědí vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc, skrze které umožňuje popsat jednotlivé dostupné služby. Typicky se bude jednat o atributy název a popis.

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace sportovišť v různých úrovních detailu, ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Jednoduché sportoviště

Příklad ukazuje, jak lze prezentovat sportoviště s minimálními položkami k publikaci.

Komplexní sportoviště

V komplexním příkladu jsou uvedeny položky, které je vhodné vyplnit, aby měl uživatel co nejlepší představu o daném sportovišti. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Více sportovišť

V příkladu je uveden seznam prezentující více sportovišť. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Předpřipravená metadata

Tato sekce obsahuje odkaz na vzorový metadatový záznam datové sady použitelný pro registraci datové sady do Národního katalogu otevřených dat. Registrace pomocí tohoto předpřipraveného záznamu umožní vyhledávat podobné datové sady publikované dle této otevřené formální normy.