Abstrakt

Tento dokument je otevřenou formální normou ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování informací o turistických cílech jakéhokoliv druhu - od přírodních cílů typu hora Sněžka, řeka Morava po kulturní památky typu Karlův most nebo hrad Špilberk. Norma je ilustrována příklady dat ve formátu JSON-LD [[json-ld11]], a tedy i JSON [[ECMA-404]].

Přehled

Diagram datového modelu turistického cíle
Diagram datového modelu turistického cíle. Šedě podbarvené části jsou specifikovány jinými otevřenými formálními normami, nebo se jedná o číselník. Šipka reprezentuje dědění vlastností a vazeb třídy Věc.

Specifikace

V této sekci jsou definovány jednotlivé třídy a jejich vlastnosti potřebné pro popis turistických cílů. Pro každou vlastnost je uveden její identifikátor, který je pro její reprezentaci použit ve všech datových formátech, její název, datový typ, popis a příklad. Všechny třídy, které nejsou specifikovány jinou otevřenou formální normou nebo číselníkem, dědí vlastnosti a vazby třídy Věc.

Turistický cíl

Tato třída reprezentuje samotný turistický cíl. Kromě níže specifikovaných vlastností a vazeb je možné u této třídy použít také vlastnosti a vazby třídy Věc, která je specifikována otevřenou formální normou Věc.

Kouření povoleno

Vlastnost
kouření_povoleno
Typ
Boolean
Jméno
Kouření povoleno
Popis
Určuje, zda je možné kouření tabákových výrobků.
Příklady
true

Veřejná přístupnost

Vlastnost
veřejná_přístupnost
Typ
Boolean
Jméno
Veřejná přístupnost
Popis
Určuje, zda je daný objekt veřejně přístupný.
Příklady
true

Kapacita

Vlastnost
kapacita
Typ
Množství
Jméno
Kapacita
Popis
Kapacita daného objektu.

Vazba: Provozovatel

Vazba
provozovatel
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Provozovatel
Popis
Provozovatel daného objektu.

Vazba: Vlastník

Vazba
vlastník
Typ
Člověk či osoba
Jméno
Vlastník
Popis
Vlastník daného objektu.

Vazba: Umístění

Vazba
umístění
Typ
Umístění
Jméno
Umístění daného objektu.
Popis
Prostorová lokalizace objektu.

Vazba: Kontakt

Vazba
kontakt
Typ
Kontakt
Jméno
Kontakt
Popis
Kontaktní údaje na provozovatele.

Vazba: Bezbariérovost

Vazba
bezbariérovost
Typ
Bezbariérovost
Jméno
Bezbariérovost
Popis
Popis typu bezbariérového přístupu a formy přístupnosti.

Vazba: Vstupné

Vazba
vstupné
Typ
Vstupné
Jméno
Vstupné
Popis
Specifikace vstupného na daný turistický cíl.

Vazba: Otevírací doba

Vazba
otevírací_doba
Typ
Časová specifikace
Jméno
Otevírací doba
Popis
Otevírací doba daného objektu.

Vazba: Typ turistického cíle

Vazba
typ_turistického_cíle
Typ
Typ turistického cíle
Jméno
Typ
Popis
Hodnota této vlastnosti je z Číselníku pro typy turistických cílů publikovaného jako číselník v Národním katalogu otevřených dat. Typ turistického cíle nabývá hodnot přírodní a kulturní. V příkladu je uvedena prezentace přírodního turistického cíle.
Příklad
https://data.mvcr.gov.cz/zdroj/číselníky/typy-turistických-cílů/položky/přírodní

Vazba: Jazyk

Vazba
jazyk
Typ
Jazyk
Jméno
Jazyk
Popis
Dostupný jazyk v místě turistického objektu vycházející ze specifikace Evropského číselníku jazyků. V příkladu je uvedena prezentace arabštiny.
Příklad
http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ARA

Příklady

V této sekci jsou uvedeny příklady reprezentace turistického cíle v různých úrovních detailu, ve formátu JSON-LD [[!json-ld11]], a tedy i JSON [[!ECMA-404]].

Jednoduchý turistický cíl

Příklad ukazuje, jak lze prezentovat turistický cíl s minimálními položkami k publikaci.

Komplexní turistický cíl

V komplexním příkladu jsou uvedeny položky, které je vhodné vyplnit, aby měl uživatel co nejlepší představu o daném turistickém cíli. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Více turistických cílů

V příkladu je uveden seznam prezentující více turistických cílů. Další položky lze přidávat dle potřeby.

Předpřipravená metadata

Tato sekce obsahuje odkaz na vzorový metadatový záznam datové sady použitelný pro registraci datové sady do Národního katalogu otevřených dat. Registrace pomocí tohoto předpřipraveného záznamu umožní vyhledávat podobné datové sady publikované dle této otevřené formální normy.